Публикация

Удължават служебно срока на протоколите за скъпоструващо лечение

Удължават служебно срока на протоколите за скъпоструващо лечение

Срокът на протоколите за скъпоструващо лечение се удължава служебно до 31 май 2021 г., съобщиха от Националната здравноосигурителна каса.


До 31.05.2021 г. включително аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка

 

без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти. Здравноосигурените следва да посетят същата аптека, от която са получили лекарствата си предишния път.


Срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на въведената извънредна епидемична обстановка, т.е., в периода от 16.11.2020 г. до 31.05.2021 г. включително, е удължен служебно за времето на извънредната епидемична обстановка.

Служебно удълженият срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредната епидемична обстановка, се прекратява на 31.05.2021 г. и не се удължава след тази дата.

 

Издаването на нови протоколи

 

както и предписването и отпускането на лекарствени продукти по тях се извършва по установения в Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2020 – 2022 г. ред и индивидуалните договори на търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките).

Договорните партньори на НЗОК, изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), както и търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките), са информирани от районните здравноосигурителни каси за тези обстоятелства.

Коментари