Публикация

„ЛИНА” използва нова мерна единица в резултата от количествения тест за COVID-19

„ЛИНА”  използва нова мерна единица в резултата от количествения тест за COVID-19

Медицинска лаборатория „ЛИНА” въведе нова мерна единица и референтни граници в резултата от количествения тест за антитела срещу COVID-19 - SARS-COV-2 TrimericS IgG.

 

Това става съгласно препоръките на Световната здравна отганизация  (СЗО), според която тестовете за доказване на специфични антитела към SARS-CoV-2 трябва да се актуализират към  първия Международен стандарт (IS). Целта на приравняването на получените стойности към стандарта е проследимост на резултатите във времето и възможност за сравнение.

 

Новите стойности се изразявaт в BAU/ml (Binding Antibody Units). Променени са съответно и препоръчителните стойности, като интерпретацията е следната:

 

Предишните резултати от количествения тест, получени в лаборатория „ЛИНА” в AU/ml от анализаторите на DiaSorin, следва да се умножат с фактор 2.6, за да се конвертират в BAU/ml: AU/ml х 2.6 = BAU/ml.

 

Новите щамове на SARS-CoV-2, доказани в Обединеното Кралство, Южна Африка и Бразилия, също се откриват с количествения тест.

Коментари