Публикация

Лаборатория „ЛИНА” е една от най-големите бази за обучение на студенти в Бургас, посрещна и бъдещи акушерки

Лаборатория „ЛИНА” е една от най-големите бази за обучение на студенти в Бургас, посрещна и бъдещи акушерки

Медицинска лаборатория „ЛИНА” отвори врати за студенти от още една специалност на Факултета по обществено здраве и здравни грижи при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас. Бъдещи акушерки имаха практическо обучение по дисциплината „Микробиология, паразитология и вирусология”. То бе водено от доц. д-р Сашка Михайлова, д.м.,която е специалист по микробиология в „ЛИНА” и хабилитиран преподавател в университета.

 

„За нас е вълнуващо да наблюдаваме работния процес в лабораторията отвътре, както и всички стъпки за правилното вземане на проба, което се оказва от голямо значение за коректния резултат от изследванията”, споделиха студентите, които бяха разпределени в две групи. Те имаха възможността да видят най-голямата микробиологична лаборатория в Югоизточна България, както и единствената високоспециализирана генетична лаборатория в тази част на страната.

 

Как изглеждат различните групи микроорганизми, как се доказва наличието им и кой е апаратът, който идентифицира 1316 вида бактерии и гъбички - това бе само малка част от нещата, които студентите научиха. Поради факта, че в последната година живеем в условия на пандемия, на бъдещите акушерки бе представена и основна информация за COVID-19 и изследванията, които се извършват в генетичната и имунологичната лаборатории.

 

Благодарение на доброто сътрудничество между университета и „ЛИНА”, досега в нея са се обучавали студенти по специалностите: „Лекарски асистент”, „Медицинска сестра”, „Помощник-фармацевт”, а от този семестър и „Акушерка”. „ЛИНА” насърчава обучението на специалистите по здравни грижи и е сред лечебните заведения, които осигуряват перфектни атмосфера и условия  за работа на младите хора, които правят първите си стъпки в професията.

 

Лаборатория „ЛИНА” е известна и с това, че е акредитирана от Министерството на здравеопазването и е база за обучение на лаборанти и специализация на лекари по специалностите: „Клинична лаборатория”, „Микробиология”, „Вирусология” и „Медицинска паразитология”. Благодарение на това все повече млади медици избират Бургас.

 

 

Коментари