Публикация

Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria

Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria

Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria

 

Popov GT, Baymakova M, Vaseva V, Kundurzhiev T, Mutafchiyski V. Clinical characteristics of hospitalized patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria. Vector Borne Zoonotic Dis 2020; 20(12): 910-915.

 

DOI: 10.1089/vbz.2020.2679

 

PMID: 33054699

 

Impact Factor: 2.249

 

CiteScore: 3.700

 

Indexing: PubMed, Scopus, Web of Science

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 май 2021

Прикачени файлове

Vector Borne Zoonotic Dis, 2020, 2...

Коментари