Публикация

Български лекар с отличие от Световната лупусна академия

Български лекар с отличие от Световната лупусна академия

На 10 май отбелязваме Световния ден за борба с лупуса


В Световния ден на борбата със системния лупус – д-р Мария Христова, д.м., от екипа на Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” беше отличена с престижната награда на Световната лупусна академия за 2020 г.


На форума, който заради пандемичната обстановка се проведе онлайн, присъстваха над 2500 участници от 90 страни – най-изтъкнатите учени от различни специалности, с особени научни и клинични постижения в областта на системния лупус. Ето защо отличието, което д-р Христова получава от организационния комитет, е престиж за всеки университет и болница по света. Наградата е свързана с нейния дългогодишен научен интерес в областта на изследването на връзката между генетичните и имунологичните фактори и по-специално ролята на цитокините за появата, развитието и лечението на болестта, както и влиянието им върху бъбречното ангажиране.


Системният лупус еритематозус е хронично автоимунно заболяване, при което се засягат кожата, ставите, бъбреците

 

централната нервна система. Може да изглежда като грип, бъбречна или сърдечна недостатъчност. Затова го наричат Великият имитатор. В България от лупус страдат около 5000 души. Заболяването засяга 8 пъти по-често жени, отколкото мъже. Макар и рядко се среща и при деца. Сред тежките прояви на болестта са засягането на централната нервна система, тромботичните инциденти, необходимостта от провеждане хемодиализа при остро или хронично бъбречно увреждане. Наблюдават се нарушения в кръвните показатели и са налице специфични имунологични промени, поради което се налага мултидисциплинарен подход при лечението му и колаборация между различни специалисти.


УМБАЛ „Св. Иван Рилски” е един от водещите медицински центрове в страната

 

който осигурява пълен набор от диагностични и терапевтични възможности, позволяващи навременно поставяне на диагнозата и съвременно лечение, за да се осигури максимален контрол върху заболяването и да се предотвратяват органни увреди, водещи до инвалидизация в млада възраст. Особен принос за това имат Клиниката по ревматология и Лабораторията по клинична имунология, които са в непрекъсната комуникация с Организацията на пациентите с ревматологични заболявания.


Поради комплексния характер на заболяването, неясната генеза и развитието на нови терапевтични стратегии за лечение на автоимунните заболявания и в частност системния лупус през 2012 г. към Европейската лига за борба с ревматологичните заболявания (EULAR) беше учредена Световната лупусна академия, която се провежда ежегодно.

 

Д-р Мария Христова е специалист в две медицински области

 

– „Клинична имунология“ и „Нефрология“. През 2006 г. завършва Медицински университет – София с отличие. През 2014 г. защитава успешно дисертационен труд по имунология в областта на автоимунните заболявания, като изследва имунологични и генетични фактори при болни със системен лупус и дерматомиозит. Две години тя работи като лекар по вътрешни болести в Германия. В момента д-р Христова е част от екипа на Клиниката по нефрология на Университетска болница „Св. Иван Рилски” в София.

Коментари