Публикация

Инициатива в помощ на преждевременно родените деца

Резултатите от благотворителната кампания „Шанс за живот, шанс за нови спомени” показват, че българите са отзивчиви и състрадателни.


Благодарение на събраните до момента средства са закупени 33 пулсоксиметрични апарата, а 27 болници вече са получили оборудването.

Дарените пулсоксиметри ще подобрят значително качеството на медицинската грижа при преждевременно родените деца със забавена кардиопулмонална адаптация.

Чрез апаратите екипите на неонатологичните отделения ще получават навременна и точна информация за жизнените показатели на малките пациенти. Ще бъде дадена възможност и да се приложи навременно и качествено лечение, както и шанс на повече деца да растат здрави и да имат пълноценен живот.

Кампанията на Procter & Gamble цели да помогне на 6000 недоносени деца, които се раждат всяка година в България, както и да информира обществеността за преждевременното раждане, за причините, които довеждат до него.

Инициативата „Шанс за живот, шанс за нови спомени” ще продължи до края на ноември. Чрез нея се набират средства от продажбата на продукти на компанията, като с тях ще бъдат закупени общо 41 апарата за пулсоксиметрия, които ще се предоставят на 35 болници в 27 града.

Коментари