Публикация

Европейска седмица на психичното здраве - 10-16 май 2021 г.

Европейска седмица на психичното здраве - 10-16 май 2021 г.

През 2021 година, фокусът на Европейската седмица на психичното здраве е насочен към борбата за добро психично здраве, като се акцентира върху последиците от коронавирусната инфекция върху човешката психика.

 

Безспорно светът бе изправен пред тежко изпитание – изпитание, както за физическото, така и за психическото ни здраве. Ето защо е правилно, както се грижим за телесното ни здраве, така и да положим грижи за психическото ни здраве и благополучие.

 

#EuropeanMentalHealthWeek.

#MentalHealthMatters.

#ЕвропейскаСедмицаНаПсихичнотоЗдраве.

Коментари