Публикация

Лекари искат да се прекрати финансово-административният терор над тях

90 % от общопрактикуващите лекари в община Пазарджик са получили от районната здравноосигурителна каса "Протоколи за неоснователно получени суми за първото и второто тримесечие на 2010 г.".


За това алармират медиците в отворено писмо до институциите.

Съгласно тези протоколи всеки от тях следва да възстанови суми, надвишаващи  регулативните стандарти за първото и второто тримесечие на тази година.

"Така наречените суми за възстановяване са средства, които сме изразходвали в горецитирания период за лабораторни, рентгенови изследвания и в по-малка степен за консултации със специалист в доболничната помощ за диагностициране на заболявания на нашите пациенти", изтъкват лекарите.

Те припомнят, че в периода, за който са наложени санкциите върху тях, в Европа беше въведена степен на опасност във връзка с вируса Н1N1, а у нас се прие алгоритъм за диагностика и известяване, одобрен от националните консултанти по вирусология, от главния санитарен инспектор и съответно подписан от министъра на здравеопазването.

"Ние, като лекари на първия контакт, бяхме изцяло натоварени с тези дейности. Съвместно с вирусолози и инфекционисти не допуснахме тежка епидемична обстановка и свързаните с нея усложнения за здравето на населението, но не срещнахме професионална ангажираност от страна на НЗОК по проблема. 
Нямаме вина за похарчените средства за диагностика и консултации в периода на повишена заболеваемост", категорични са медиците.

Те настояват за спешна и адекватна реакция от институциите за прекратяване на финансово-административния терор над общопрактикуващите лекари и техните пациенти.

Искат и да се осигурят нормални  условия за предоставяне на медицинска помощ, достатъчна по качество и количество на пациентите, които са ги избрали като семейни лекари.

Коментари