Публикация

Новоизбраният  ректор на МУ-Плевен е проф.  д-р Добромир Димитров

Новоизбраният  ректор на МУ-Плевен е проф.  д-р Добромир Димитров

 

Днес на Общо събрание на Медицински университ-Плевен,  беше избран нов ректор - проф.д-р Добромир Димитров. Неговият  мандат е за периода 2021-2025 г.  Академичната общност от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, представители на студентите, докторантите и администрацията избра новият ректор на висшето училище – проф. д-р Добромир Димитров.  Това се случи с подадени 201 гласа ЗА, от 206 гласували делегати. Избрани бяха и ръководните органи на университета – Председател и зам.-председател на Общото събрание, Академичен съвет и Контролен съвет. Проф. д-р Славчо Томов и доц. д-р Павлина Йорданова са новоизбраните председател и зам.-председател на Общото събрание на МУ-Плевен.

Проф. Добромир Димитров, представи пред академичната общност детайлно мандатната си програма под мотото „Приемственост и новаторство за устойчиво развитие“ по сфери на дейност на висшето училище с приоритети, задачи  и предизвикателствата.  

Според визията на проф. Димитров, новоизбраният ректор на МУ-Плевен, университетът след 4 години ще бъде дигитален и иновативен европейски университет с водещи и утвърдени позиции на картата на медицинското и фармацевтичното образование, с възрастово балансиран преподавателски състав, осъществяващ качествена и разпознаваема научноизследователска дейност и обучаващ  практически и теоретично подготвени медицински кадри, готови за съвременните предизвикателства на пазара на труда.

Проф. Димитров, завърши презентацията си с думите: „Вярвам, че добрите и видими резултати са единствено продукт на колективната енергия, потенциал и усилия,  на екипната работа на студентската и академичната общност.“

Проф. д-р Добромир Димитров е възпитаник на МУ-Плевен, лекар със специалност „Обща хирургия“ с интереси в областта на онкологията, лапароскопската и роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия. По пътя на професионалното си развитие е бил част от реализацията на значимите иновационни проекти на висшето училище – въвеждане на проблемно-базирано обучение (ПБО), сентинелна лимфна биопсия, минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия, ХАЙФУ хирургия, изграждане на Центъра за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на Телекомуникационния ендоскопски център и много други.

Проф. Димитров е натрупал полезен управленски опит, заемайки ръководни длъжности още от студентските си години - зам.- председател на Студентски съвет, секретар и председател на организационните комитети на Първата, Втората и Третата международни научни конференции за студенти и млади лекари, превърнала се в емблема на университета. От 5 години е част от Академичното Ръководство като зам.-декан на Факултет „Медицина“. Има 13-годишен опит на преподавател, преподавайки съвременни познания в областта на хирургията. Ръководител е на Кръжока по онкохирургия от 9 години.

 

Коментари