Публикация

X-та Юбилейна научно-практическа конференция по Шуслерова терапия и хомеопатия

X-та Юбилейна научно-практическа конференция по Шуслерова терапия и хомеопатия

X-та Юбилейна научно-практическа конференция по Шуслерова терапия и хомеопатия ще се излъчва онлайн на живо на Фейсбук страницата Алпен Фарма Академия. Организатори на конференцията са Европейското общество по интегративна медицина в България и Алпен Фарма България.

Гости на конференцията и тази година са изтъкнати български и чуждестранни лектори и специалисти в областта на хомеопатията, натуропатията и Шуслеровата терапия.

НАУЧНА ПРОГРАМА:

10:00 ч. Откриване на конференцията.

10.20 ч. История на метода на д-р Шуслер. Как Шуслеровите соли променят лекарската практика в наши дни?

10.30 ч. Здраво сърце с Шуслерови соли! Практични решения през погледа на натуропата.

Лектор: Ангелика Волфскийл фон Райхенберг, натуропат, Шуслеров терапевт, автор на книги по Шуслерова терапия, Германия

11.00 ч. COVID-пандемията и алергичните пациенти – терапевтични решения.

Лектор: д-р Василка Юрукова, хомеопат, Шуслеров терапевт

11.40 ч. Шуслерови соли – част от медицината базирана на доказателства. Kратък обзор на научните изследвания.

Лектор: д-р Нонна Петрова, хомеопат, Шуслеров терапевт

12.10 ч. Шуслерова сол №3 – в перспективата на бъдещите научни изследвания.

Лектор: гл.ас. Оскан Тасинов д.б., Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, МУ Варна

12.20 ч. Шулеровите соли в подкрепа на ежедневната практика на лекаря хомеопат.

Лектор: д-р Дора Пачова, магистър по Хомеопатична терапия, ЦЗО „Едикта”, председател на Асоциацията на лекарите хомеопати в България (АЛХБ)

12.35 ч. 10 години в България. Пациентите за Шуслеровата терапия.

12.45 ч. Закриване

Коментари