Публикация

Ефективна терапия в домашни условия с L-lysin при Ковид -19 в първите 4 дни . Клиничен случай. Доц.В.Манев-клиничен имунолог

Поставихме си за задача да възпроизведем наблюденията  и посоката  от проведено комплексно клинично проучване  при 140 диагностицирани болни с Ковид-19 през месец септември 2020 в САЩ. За първи път е предложено използване на аминокиселината L-лизин в терапията срещу SARS-CoV-2 при болни с Covid-19 (Christopher Kagan, Alexander Chaihorsky - Lysine Therapy for SARS-CoV, Bio-Virus Research Inc., Nevada, USA (1). Авторите са дали достъп до получените резултати в  Research Gate преди официално да ги публикуват.Основание да се използва аминокиселината лизин, авторите виждат в първоначално потвърдения противовирусен ефект при лечението на херпес в публикация от  1978г (2)  и в способността на лизина като конкурент на аргинина да ограничава ползването му от организма и вирусите и се блокира репликацията им. L-лизинът инхибира абсорбцията на аргинин в червата и реабсорбцията на аргинин в бъбречните тубули, което е съобщено през 1985 г (3). Лизинът е базична аминокиселина с положителен заряд, което прави възможно да упражнява противовирусен ефект и като възпрепятства свързването на вирусите с мембранните рецептори. Подобен терапевтичен ефект се обсъжда за лекарства, носещи положителни електрически товари (4).

 

Едно от най-важните наблюдения във връзка с вноса на лизин в това проучване е . невероятно краткото време за елиминиране / намаляване на температурата. Доказано е, че лизинът има IL-6 -инхибиторен ефект, а увеличава противовъзпалителните ефекти на IL-10 (5,6),  което води до понижаване на регулацията на възпалителните цитокини IL-6, TNF и IL-1 бета, които са отговорни за цитокиновата буря. Сумарен резултат от ефекта на лизина е наблюдавано  елиминиране треската и цитокиновата буря, което при пациенти с тежък Covid-19 ограничава необходимостта от интубация и намалява смъртността. Нивата на CRP  се нормализират, но нивата на D-димера при някои пациенти остават високи. Само малък процент от пациентите на лизин са фебрилни през следващите 24 часа и повечето са били облекчени за по-малко от 12 часа с подходящи дози. Тези клинични резултати предполагат, че лизинът изглежда силно потискащ вирусната репликация и ако тези резултати бъдат потвърдени от по-нататъшни проучвания, лизинът трябва значително да намалява смъртността и използването на болничното легло  (1).

 

Наблюденията на авторите са, че обикновено използваната ефективна доза  варира между 100 mg до 3 грама на ден. Доказано е, че лизинът потиска както РНК, така и ДНК вирусите. Доказано е ,че. базовата доза  е от 1000 mg два пъти на ден, увеличаваща се, ако е необходимо, с 500 mg до 1000 mg,но не повече от 3000 mg на ден, до 4 (четири дни) Препоръчителните часове за лечение са: 1).Един час преди закуска  2).След обяд в 15:00; 3). 21:00 за трета доза. Всички дози трябва да се приемат минимум 1 час преди хранене и с две чаши вода. Двете чаши вода подпомагат абсорбцията, хидратацията, антикоагулацията и намаляват апетита, което води до намаляване количеството на погълнатия аргинин. Кафето и други напитки с високо съдържание на кофеин са противопоказани и се изключват по време на терапията за 4-ри дни, а също се преустановява и употребата на препарати, съдържащи цинк. Те блокират действието на L-лизина . Спазването на диетата и вземането на L-лизин 1 час преди хранене ограничава приемането с храната на аминокиселината аргинин  е от решаващо значение.

Авторите на статията подчертават, че нямат претенции за създадено лекарство, а за клинично доказано средство за бързо и ефективно блокиране репликацията на SARS-CoV-2 .Особено висока ефективност има приемане на L-лизин до 48-я час, при първите симптоми, които са обезпокоителни за инфекция с SARS-CoV-2. Следва да се подчертае изрично, че ползването на L-лизин продължава до 4-ри дни! Ако по изключение се наложи втори курс на лизин –терапия може да се повтори след няколо дни до седмица.Приемът на L-лизин като една от стратегиите при лечение на SARS-CoV-2. Според същите автори това, което би могло  още сега да се има предвид е, че приемът на L-Lysin при първите симптоми при домашни условия водят до бързо овладяване на симптомите и намаляване риска да се стига до усложнения и постъпване в болниците при инфекция с SARS-CoV-2..Допълнителен позитивен ефект би бил намаляване натискът за постъпване на болни , облекчаване на болничната система и намаляване риска от цитокиноваата буря и смърт

 

 Поставихме си  за задача да проверим описаните  сумарни терапевтични ефекти и възможности  на L лизин за бързо преминаване  на температурата, треската, мускулните и ставни болки, общото неразположение в предклинични (домашни) условия в първите 4-ри дни. Приложението му следва да започне веднага в рамките на 24 часа, след появата на първите оплаквания, суспектни за Ковид-19: главоболие, мускулни болки, кашлица, гърлобол, нарушения във вкуса и обонянието, фебрилна треска. Аминокиселината L-лизин се намера в аптеките като хранителна добавка. Използва се отдавна във фитнеса за укрепване на опорно-двигателния апарат (стави, мускули, сухожилия) и имунната система.

 

Клиничен случай:

Проведено е наблюдение при постановка, описана в по-горе коментираната публикация, в домашни условия, за лечение с L-лизин при мъж (В.В.) на 75 г с придружаващи заболявания с повишен риск (контролирана хипертония, умерено наднормено тегло )

Дозировка и указания:

 1. L-лизин от 1000 мг се приемат 3 х 1 таблeтки дневно в равни интервали от 8 часа, минимум 1 час преди хранене с две чаши топла вода, както следва: 1). Един час преди закуска; 2). След обяд в 15:00; 3). 21:00 за трета доза;

2. Кафето и други напитки с високо съдържание на кофеин бяха  изключени  по време на терапията за 4-ри дни, а също се преустановява и употребата на препарати, съдържащи цинк.

Според цитираната публикация спазването на диетата и вземането на L-лизин 1 час преди хранене ограничава приемането с храната на аминокиселината аргинин и е от решаващо значение

 

Клиника и параклиника :

Пациентът съобщава, че получава  двукратно, следобяд и вечерта, силно втрисане на цялото тяло, съпроводено с покачване на температурата 38,5 -39 С, силно болезнени мускулни крампи, болки в мускулите и ставите. На другия ден сутринта започва да приема L-.лизин по описаната по-горе схема: 1.Дозировка :L-лизин от 1000 мг 3 х 1 табл. дневно в равни интервали от 8 часа. 2. Всички дози са  приемани минимум 1 час преди хранене с две чаши топла вода. Температурата му се понижава още през втория ден и е около 38 С. На третия ден температурата е около 37 С. На четвъртия ден и в следащите дни няма температура и съобщава за известна обща отпадналост и липса на апетит. На 5-я  ден се провеждат два бързи антигенни теста, които са  отрицателни. От извършените  комплексни параклинични изследвания резултатите са както следва:

На 10.02.21г, първия ден след фебрилната треска:  Левкоцити 7,9 , ПКК с  диф.броене стойностите в левкоцитарната формула са в референтни граници, но е обърната формулата в полза на неутрофилите. 2.Чернодробните  ензими са силно повишени: АСАТ-168 UI , АЛАТ-413 UI, ГГТ- 373 UI. 3. LDH- 242.  4. Д-димер - 448 ng/ml ( реф.гр.0-198)  5. CRP- 123 ( реф.гр. до 5 mg/l)

На 15.02.2021 г: 1. ПКК б.о. Левкоцити 4,6.Има  изравняване броя на неутрофили (46%) и лимфоцити (46%) 5. CRP-20,29 2. Показателите от системата на комплемента са умерено повишени: С3 - 1,85 g /L и С4 - 0,48 g/L.

На 17.02.2021 г се провеждат още два бързи антигенни теста, които са също с отрицателен резултат. Данните  от ПКК показват отново обръщане на левкоцитарната формула в полза на неутрофилите: (Неутрофили 84,3%, Лимфоцити 10,1% (реф.гр. 20-45). Има манифестен спад на лимфоцитите около два пъти под долната референтна .граница. Тези стойности корелират и с евентуален клетъчен имунен дефицит. Съотношението неутрофили/лимфоцити се подобрява при изследване проведено на 05.03.2021г: Неутрофили 69,3%, Лимфоцити 18,6 %, Моноцити 11,2. Вирусологично изследване на SARS –Cov-2 IgG II показва високи стойности на ИгГ антителата: 7244.10 /ml Ul./ml .Стойностите маркират прекарано заобляване Ковид 19, а  високият  титър е от блокиращи антитела при стойности над 1050.Е.  

Извод:Описаният клиничен случай е в потвърждение посоката на обобщените резултати, публикувани от проведеното мащабно клинично проучвание на американски учени при 140 болни с Ковид-19, където  се доказва, че L-лизинът има бърз ефект за овладяване на температурата и фебрилната треска,ъкакто и други симптоми характерни за Ковид-19. Следва да се подчертае, че тези ефекти се получават при започване на терапията  в първите 24 часа и прилагането й до 4-ри дни след проява на първите симптоми,  характерни за клиничната  картина при  Ковид-19.

 Описаният от нас  терапевтичен ефект при спазване на схемата за приложението на L-лизин в първите 4-ри дни  бе потвърден и при  още два клинични случаи:

1 Т.М, жена на 29  г и С.М., мъж на 30 години, проведоха лечение с L-лизин в домашни условия.При жената симтомите се изразяваха в силно главоболие, усещане за леко парене в гърлото и гърдите, отпадналост и фебрилитет до 37,5 С. Загуба на обоняние настъпи след 3-4 дни. Терапията с L–лизин започна  още в първите 24 часа след  възникване  на оплакванията и  съгласно описаната схема .

2.При мъжа /С.М. / на 30 години, нямаше изразена фебрилна реакция, нито болки в гърлото, но имаше силна кашлица и силни болки в мускулите и ставите. Терапията се проведе при спазване постановката за прием, описана по-горе.за времето от  четири последователни дни и при дозировка на:L-лизин от 1000 мг, 3 х 1 табл.дневно, на  равни интервали от 8 часа.

Всички дози са  приемани  минимум 1 час преди хранене и с две чаши топла вода и при спазване на всички други изискваиня.. .

На 3-4-я ден температурата и при двамата пациенти е в границите на нормата. Нямат значими оплаквания освен леко главоболие и обща отпадналост, които изчезват до 5-я ден .

От  параклиничното  изследване се получиха следните резултати:

Резултати от ПКК , биохимия и вирусология :

1. Жена (Т.М.на 29):  ПКК б.о. Левкоцити 5.62 с умерена лимфоцитоза 42,60 % с умерена неутропения  42,30.  Д-Димер 0,19 ( Реф.гр. 0-0,55 ). С-реактивен протеин  б.о. (в норма). Феритин б.о..Вит  Д  22,2 (Реф.гр. 32-80). Вирусология /ПОЗИТИВЕН   SARS CoV-2  IgG 50,60  (реф.гр.0-13).

2. :Мъж (С.М. на 30г): ПКК б.о.  Левкоцити 6,31, тромбоцити 272, С-рективен протеин б.о, Феритин б.о. Вирусология  ПОЗИТИВЕН SARS CoV-2  IgG 79,10  (реф.гр.0-13).

 

 Заключение : Проведеното наблюдение за лечение при домашни условия с L-лизин при тримата болни с Ковид -19 при точно въпроизводство на схемата, описана  в цитираната публикация от септември 2020 при 140 болни с Ковид-19, показва еднопосочност и че обобщените резултатите от бързия лечебен ефект на L-лизина в публикацията се потвърждават и  при нас.

 

Изводи и препоръки:1.Би могло да се препоръча използването на L-лизина при домашни условия при описаната схема до 4-ри дни. 2. Ако е необходимо след няколо дни до 1 седмица, съгласно препоръките в публикацията на американските автори, може да се повтори терапията, но не се препоръчва да се прилага при напреднали във времето и тежки случаи на болни с Ковид-19..

 

Намаляването на натиска върху здравната система е в пряка зависимост от ефективната ранна терапия на Ковид-19 още в предклинични (домашни) условия. Възможността за намаляване смъртността при  болните с Ковид-19 също е и в пряка зависимост от създаването и динамично унифициране на единен протокол за патогенетична терапия при  мултидисциплинарен подход при тежките случаи. Такъв протокол не е известно да има у нас, разработен от мултидисциплинарен съвет от експерти, които да са се подписали и , че задължават всеки дипломиран лекар да го спазва .

България продължава да бъде една от водещите страни в Европа и света по смъртност. Този факт внушава, че  терапията следва да се подобри не само в предклинични (домашни) условия. Вероятно има инсуфициентност в патогенетичната терапия в клинични условия при средно и тежко болните и е необходимо спешно актуализиране Първото, което би следвало да се направи е да се въведе и провежда  интензивно апаратурно лечение на ендотоксикозата и ендогенния сепсис, каквото не се прави. Възникващи те  фатално изчерпват шансовете при тежките случаи. Проблемът изисква спешно да се реши по всичките изисквания и възможности на съвременната медицина за апаратурна интензивна пурификация, проведена с мултидисциплинарен подход.Така би се потигнало   интензивна пурификация на организма с апаратурно извличане на  факторите, които убиват. Не е ли инсуфициентен патогенетичния  мултидисиплинарен подход  след като не се използва нито един от  известните апаратурни методи за интензивна пурификация с предназначение за лечение на ендотоксикозата и ендогенен сепсис? Един от тях е „Екстракорпорална карбоперфузия”. Приложението му за лечение на ендотоксикозата и ендогенния сепсис е разписано отдавна, преди години  във фирмените  протоколи за приложение на апаратурата. Тази процедура по преценка може да се провежда, след персонализиране на подхода, и с имуновенинова терапия и някои други съвременни  ефективни средства. Становището на експертните съвети  към МЗ (макар и не единодушно) в писмо от  2020 г, беше  в смисъла , че няма документация за статистическа достоверност, за да може да  се разреши проучване и внедряване. Логично ли е да се очаква такава  „достоверност” при условие, че ние предлагаме за първи път в света селективно индивидуализирана тройна  апаратурна интензивна пурификация при тежко болните с Ковид-19 ? Повече от 1 година очакваме съдействие от държавата, но няма  нито кой, нито къде да се приложи и внедри обоснования и предложен иновативен подход за спасяване от фатален изход на тежко болните  с Ковид- 19. Би могло при желание да започне да се прави във всяка клиника по токсикология и /или интензивна терапия, където има такава апаратура и преди всичко обучен квалифициран персонал .България продължава да е на едно от първите места по смъртност в света от К-19, а броят на починалите у нас от  коварната болест задмина и броят на загиналите и във ВСВ  (1944-1945).

Чакаме държавата да поеме инициативата   в условията  на пандемия, за да се проучи и внедри предлагания и обосноваван повече от 1 година интензивен съвременен апаратурен подход  приложим при мултидисциплинарен екип..

 

Литература

1. Lysine Therapy for SARS-CoV-2. Available from: https://www.researchgate.net/publication/344210822_Lysine_Therapy_for_SARS-CoV-2 [accessed Mar 24 2021].

2.  Griffith, R. S.; Norins, A. L.; Kagan, C.; A multicentered study of lysine therapy in herpes simplex infection. Dermatologica 156:257-267 (1978).             

 3. Griffith, R. S.; DeLong, D. C.; Nelson, J. D.; Relation of arginine-lysine antagonism to herpes simplex growth in tissue culture. Chemotherapy 27: 209-213 (1981).

4. Oreste Vittore Brenna, Sara Torretta , Lorenzo Pignataro, Federica Di Berardino Cationic drugs and COVID-19 Int J Immunopathol Pharmacol. Jan-Dec 2020; 34:2058738420966078. doi: 10.1177/2058738420966078).

5      Han, H.; Yin J.; Wang, B.; Huang, X.; Yao, J.; Zheng, J.; Fan, W.; Li, T.; Yin, Y.; Effects of dietary lysine restriction on inflammatory responses in piglets. Scientific Reports 2451 (2018).             

6. Leon, L.R.; Kozak.; W., Rudolph, K.; Kluger, M. J.; An antipyretic role for interleukin-10 in LPS fever in mice. Am. J. Physiol. 276 (1999)

 

 

Коментари