Публикация

МЗ все пак оставя хартиените рецепти

МЗ все пак оставя хартиените рецепти

Хартиените рецепти остават и ще важат и след 1 юни едновременно с електронните. Това предвижда проект на Наредба на Министерство на здравеопазването, публикуван на сайта на ведомството за обществено обсъждане, като срокът е съкратен от 30 на 14 дни и е до 28 май 2021 г.

 

Предложението за едновременния живот на двата вида рецепти е на БЛС

 

Във връзка с направено предложение от Българския лекарски съюз, касаещо създаване на паралелна възможност лекарствените продукти, предписвани на обикновена бяла рецепта, да могат да се издават както електронно, така и на хартиен носител, се обуславя необходимост от предоставяне на алтернативни възможности при предписване на такива лекарствени продукти, се казва в мотивите за промяната.

 

В тях се посочва още, че медицинските специалисти, които нямат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса,  срещат основни затруднения. Налага им се да извършват допълнителни разходи по внедряване на медицински софтуер за предписване на лекарствени продукти. С проблеми се сблъскват и лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които предписват лекарствени продукти на рецептурна бланка с бял цвят на хоспитализирани пациенти в съответното лечебно заведение.

 

Има риск определени групи пациенти да останат без лекарства

 

Изменението се налага и заради опасността определени групи от населението да останат без достъп до лекарствени продукти, а с предложената алтернатива той ще се осигури и гарантира. Медикаменти ще се предписват и на пациенти, посетени в домовете си от лекари.

 

След поредица от отлагания електронната рецепта трябваше окончателно да замени хартиената на 1 юни, а преди дни от НЗОК обявиха, че след тази дата няма да заплащат лекарства, които се поемат от фонда напълно или частично, ако не са предписани по електронен път.

 

Прочетете повече в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

motivi_nar_dop_nar_4.pdf
proekt_nar_dop_nar_4_za_beli_recep...

Коментари

абсолютно разумно предложение. Нещата не стават от днес за утре

Много разумно предложение