Публикация

Възобновяват се обученията на работещите в спешната помощ

Възобновяват се обученията на работещите в спешната помощ

Обученията на работещите в системата на спешната медицинска помощ се възобновяват от днес, 17 май, информира Министерството на здравеопазването.


Те са по проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение в спешните състояния“ (ПУЛСС), които е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.


Обученията бяха временно преустановени през март 2020 г. заради пандемията от COVID-19

 

Сега те стартират при стриктно спазване на въведените в страната противоепидемични мерки.


Пълен петдневен обучителен курс са преминали 1402 служители на спешните центрове и филиалите към тях.


Крайният срок за изпълнение на ПУЛСС е 31.12.2021 г. Бюджетът му възлиза на 7 млн. лв.


Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Коментари