Публикация

Почина проф. Галина Чакалова

Почина проф. Галина Чакалова

Българският лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, колегите и близките на проф. Галина Чакалова, Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология.


Проф. д-р Галина Чакалова завършва медицина през 1984 г., след което

 

през 1986 г. придобива специалност по „Акушерство и гинекология“

 

В Kлиниката по гинекология на УСБАЛО работи от 1987 г., когато след конкурс е назначена за научен сътрудник. През 1993 г. успешно защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен „кандидат на медицинските науки” на тема „Предклиничен рак на маточната шийка”. През 1994 г. придобива специалност по „Онкология“. През 2002 г. е назначена за началник отделение в Клиниката по гинекология. През 2007 г. е избрана за ст.н.с. ІІ ст., („ Доцент” с влизането в сила на новия ЗРАСРБ). През 2007 г. след конкурс заема длъжността началник клиника по гинекология. През 2007-2008 г. е изпълнявала длъжността началник стационарен блок. През 2013 г. е избрана за професор по онкология. Същевременно от 2004 г. е експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения, през 2010 г. придобива магистърска степен в УНСС по бизнес администрация със специалност „Здравен мениджмънт”, а през 2013 г. придобива и магистърска степен в МУ по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.


Проф. Чакалова е председател на управителния съвет на Aсоциацията по онкогинекология

 

член на управителния съвет на Асоциацията по онкология, член на Дружеството по акушерство и гинекология, както и на ESGO и BUON. Член на Научния съвет по онкология. Член на изпитната комисия за държавен изпит по Акушерство и гинекология. Член на Editorial Board на International Journal of Gynecology & Clinical Practices и е секретар на списание „Онкология“.
Автор е на монографията „Онкогинекология”, единственото ръководство за епидемиология, диагностика и комплексно лечение на злокачествените тумори на женските полови органи. Тя е автор на 35 глави в книги, учебници и ръководства, и над 350 научни публикации и доклади в чужбина и у нас, свързани с гинекологията и онкогинекологията. Има над 100 цитирания в чужбина. Проф. Чакалова въвежда в България (1993 г.) органосъхраняващите операции при рак на маточната шийка и локалната имунотерапия при HPV и предраковите изменения на маточната шийка.
Голямото семейство на българските лекари загуби колега и приятел, безрезервно отдаден на медицината и на своите пациенти.
Дълбок поклон пред всеотдайно изпълнения професионален и морален дълг!
Светла й памет!

 

Коментари

Светла памет


ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ЕДИН  ОТЛИЧЕН  ЛЕКАР И МЪЖКО  МОМИЧЕ !!!

ПОКЛОН! СВЕТЛА Й ПАМЕТ!

Съболезнования!

СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ!

Поклон! Светъл път нагоре!