Публикация

Как ще се обслужват електронните рецепти в аптеките (интервю)

Как ще се обслужват електронните рецепти в аптеките (интервю)

Николай Костов е председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. В интервю за Кредоуеб коментира готовността на фармацевтите да работят с електронните рецепти, които стават задължителни от 1 юни 2021 г., както и някои казуси.

 

Г-н Костов, изяснено ли е вече всичко по нормативната база на електронната рецепта и работата с нея в аптеките? 

 

Да, на 7 май 2021 г. в „Държавен вестник“ бе обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

 

Как е организирано при вас идентифицирането на фармацевтите с електронен подпис при обслужване на новите рецепти? Лекарите например имат притеснения, кой и как ще ги замества в това отношение по време на отпуска.

 

Всеки фармацевт има електронен подпис като физическо лице, не е проблем заместването. Казусът при лекарите е друг, те имат електронен подпис като фирма. Всеки трябва да носи отговорност за себе си според мен. Този, който даде личния си фирмен подпис на друг колега, само ще носи отговорност за издадените рецепти.  

 

Друг казус, който споделят лекарите: Ако се наложи корекция в рецептата, лекарят не може да я изтрие от системата, тя остава да “виси” като невалидна. Виждат ли се тези рецепти при вас в аптеката?

 

Ние виждаме само активните рецепти. Тя може да стане неактивна, когато вече е изпълнена или когато изтече нейният срок. Срокът на тези за многократна употреба е 6 месеца.

 

Какво се случва според вас, ако лекарят неволно сгреши нещо и вие го установите в аптеката - например вписана е много по-висока доза?

 

Тогава рецептата се маркира като сгрешена и пациентът трябва да се върне при лекаря, който да я издаде наново, вече правилна. Фармацевтът също носи отговорност, ако изпълнява сгрешена рецепта. 

 

Не може ли фармацевтът да замести с правилното лекарство, доза?

 

Не, не може да поправя рецептата на лекаря. И в момента не може да се коригира хартиена рецепта. Досега имаше практика да се чуе по телефона с лекаря, да се допита до него, какво да коригира. Сега пак могат евентуално да се чуят, но не може да се поправя електронната рецепта. Когато се маркира като сгрешена в системата, тя не може да бъде изпълнена. Лекарят трябва да издаде нова. 

 

Сигурен съм, че в процеса на работа ще излязат много нови казуси. Надяваме се добре да е обмислено всичко.  

 

Преходът от хартиена към електронна рецепта е много рязък, това проблем ли е?

 

За мен беше по-разумно един по-дълъг период да се приемат едновременно и хартиена, и електронна рецепта, за да се видят и изчистят казусите. Може да възникнат някои затруднения. Например лекарите от Спешната помощ ще трябва да ходят на място с лаптопи, иначе как ще се издават рецепти? Тези, които ходят за преглед на адрес, също трябва да имат достъп до интернет и компютър. 

 

Какво ще стане с рецептите за многократна употреба?

 

Времето, когато пациентите вадеха измачкани стари рецепти и с тях си купуваха лекарства, свършва. Много хора пазят рецепти отпреди години и ходят с тях по аптеките. Това вече няма да е възможно. 

 

Многократните рецепти си имат срок на валидност от 6 месеца. Сигурен съм, че националната информационна система има предвид това и когато изтече този срок, рецептата става невалидна.  Рецептите по здравна каса също си имат срок - 14 дни. Има срокове и за свободната продажба.

 

Вашата работа в аптеките ще се усложни ли?

 

Това не е от такова значение. По-важното е, че контролът ще е много по-голям - и на лекарите, и на фармацевтите.

 

Искам да допълня нещо, което вероятно много лекари не знаят, а именно, че медицинските изделия не могат да се предписват на електронна рецепта - например изделия за стомирани болни. Няма регистър на медицинските изделия, за да се ползват техните номера като уникални кодове. Хранителните добавки също. В съвета по цени и реимбурсация всяко лекарство има уникален код, с който влиза в системата. Той се използва и в електронната рецепта. Всяко отделно лекарство има такъв код и указва както производител, така и дозировка, брой таблетки. 

 

Сега направиха една доработка на софтуера - в електронната рецепта добавиха поле, където в свободен текст може да се добави нещо, за което няма код. То влиза в системата и може да се изпълне. 

 

Има ли казуси, специфични за аптеките?

 

Интересен казус е ако конкретно лекарство го няма в аптеката. Тогава рецептата се маркира като частично изпълнена и то може  да бъде закупено от друга аптека. Това е добре измислено. Статусите на рецептата е активна, частично изпълнена и изпълнена. И разбира се, такава, която не е активна. Тогава ние в аптеката изобщо не я виждаме. 

 

Как търсите при вас рецептата в системата? Какво трябва да носи или знае пациентът? 

 

Пациентът трябва да знае номера на рецептата, който се състои от 12 символа. При нас в системата може да я търсим по два начина - по номер и дата на издаване, също и по ЕГН или дата на издаване.

 

Автор на интервюто Илияна Ангелова

Коментари

Как стои въпросът, ако лекар иска да закупи лекарство за себе си или семейството си, а няма електронен подпис, има само УИН?