Публикация

Биографичен филм за създателя на Шуслеровата терапия

Биографичен филм за създателя на Шуслеровата терапия

През 2021 г. се навършват 200 години от рождението на д-р Вилхелм Шуслер (1821–1898) - създател на терапията с минерални соли.

 

Още през XIX век немският лекар Вилхелм Хайнрих Шуслер обръща внимание на ролята на минералите за нормалното протичане на клетъчните процеси. Въпреки оскъдните по това време знания и непознаване на микроелементите д-р Шуслер се убеждава във важната роля на минералния баланс за човешкото здраве.

 

Крайъгълен камък в неговото схващане за болестните процеси е нарушение на вноса на минерални вещества в организма и произтичащите от това нарушения в извън- и вътреклетъчнoто пространство. Той въвежда заместваща солева терапия, с която се стреми да покрие загубите на минерали в различни патологични състояния. Нарича своя лечебен метод Биохимия. И до днес Шуслеровите соли продължават да се използват от последователите му по цял свят.

 

Вижте този кратък биографичен филм – вълнуващо потапяне в живота на създателя на Шуслеровата терапия.

 

 

 

Коментари