Публикация

Връзка на метаболитните нарушения с резистентна хипертония и артериалната ригидност- Видео /Част 1/

Връзка на метаболитните нарушения с резистентна хипертония и артериалната ригидност- Видео /Част 1/

Във видеото д-р Костадин Кичуков представя факторите за развитие на резистентна хипертония и артериална ригидност. Вижте как метаболитните фактори повлияват контрола на артериалното налягане! 

Коментари