Публикация

Европейската асоциация по токсикология обучава специалисти във ВМА

Специализиран учебен курс по токсикология ще се проведе от 8 до 13 ноември във Военномедицинската академия в София.


Форумът се организира от Българското дружество по токсикология под егидата на Европейската асоциация по токсикология EUROTOX. 

Лекторите, включени в учебната програма, са изтъкнати учени и специалисти от Италия, Германия, Финландия, България, Турция, Гърция, Швеция и др.

Ще участват и президентът на EUROTOX проф. Журки Лесивьори (Финландия) и генералният секретар на асоциацията проф. Джузепе Малинверно (Италия).

Основните теми, които ще бъдат разгледани, са последните нововъведения в областта на съвременната токсикология; алтернативните методи; използването на компютърно-базирани изчислителни методи при оценката на химическия и имунотоксичния риск; ендокринните разрушители; системата от регулаторни правила за промишлени химикали; оценка и управление на риска; хранителна токсикология и др.

Програмата включва 10 двучасови лекции, 10 заседания на работни групи и 4 заключителни обсъждания. Сред обучаващите се са учени и специалисти в областта на токсикологията от Белгия, България, Гърция, Естония, Македония, Полша, Румъния, Турция и др. След приключването на курса участниците ще положат писмен изпит и ще им бъдат връчени сертификати за проведеното обучение от EUROTOX.

Курсът се открива в понеделник, 8 ноември, от 9:00 часа в зала 10 на ВМА.

Коментари