Публикация

Обща инструкция за работа с електронните рецепти на НЗОК и Фармацевтичния съюз

Обща инструкция за работа с електронните рецепти на НЗОК и Фармацевтичния съюз

Фармацевтите в аптеките ще могат да проверяват здравноосигурителния статус на пациентите, които представят е-рецепти, както и валидността на договора на лекаря, който е предписал медикаментите. Това предвижда инструкцията за работа на НЗОК към аптеките, изготвена съвместно с Българския фармацевтичен съюз.

 

В нея е записано, че „при изпълнението на електронното предписание на лекарствения продукт, заплащан напълно или частично от НЗОК, аптечният софтуер има възможност чрез WEB услуга да извърши автоматична проверка в регистрите на НЗОК за валидност на договора на лекаря, издал електронното предписание, както и в регистъра на НАП за здравноосигурителния статус на пациента“. Ако системата покаже, че лицето е без здравни осигуровки, отпускането на лекарствата ще е възможно единствено при предоставяне на справка за възстановени здравни права от НАП.

 

В указанията на НЗОК се казва още, че е-рецептата няма да се изпълнява, ако на пациента са изписани повече от три лекарства за един и същи период. Пациентът няма да получи медикаменти и ако на една електронна рецепта са изписани лекарства, напълно и частично поемани от Касата. Рецептата няма да се изпълни и ако рецептурната книжка е попълнена нечетливо от лекаря.

 

Е-рецептата няма да важи и за лекарствата, които не се заплащат от НЗОК. Преди дни служебният екип на Министерството на здравеопазването взе решение да измени наредбата, свързана с е-рецептата и остави възможността най-масовите или т. нар. бели рецепти да се издават и на хартия, както беше досега.

 

В инструкцията е посочено още, че лекарствата, изписани на военноинвалидите, ветераните от войните и военнопострадалите, ще продължат да се изписват на хартиен носител.

 

Вижте инструкцията в прикачения файл.

Прикачени файлове

Инструкция РД-16-28_27.05.21.pdf

Коментари