Публикация

МЗ публикува наредба за утвърждаване на медицински стандарт по хирургия

МЗ публикува наредба за утвърждаване на медицински стандарт по хирургия

На сайта на Министерството на здравеопазването е качена Наредба № 10 от 5 май 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Хирургия“.


Лечебните заведения трябва да приведат дейността си в съответствие с нея в срок до 6 месеца

 

от влизането й в сила.


Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

naredba10-5-05-2021-medstandart-hi...

Коментари