Публикация

Д-р Ст. Константинов: Исканията на протестиращите са разумни

Към момента в здравното министерство няма постъпила информация, че се предвижда намаление с 30% на цените на клиничните пътеки.


Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов приветства предложението на КНСБ, КТ „Подкрепа”, Българския лекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи за консенсус за развитието на здравеопазването и се ангажира с инициирането на обществени и политически дебати в най-скоро време.

„Исканията, които днес социалните партньори са декларирали, са разумни и това ми дава надежда да смятам, че може бързо да постигнем съгласие”, каза д-р Константинов.

Според него регулацията на медицинските дейности задължително трябва да се съгласува и контролира с БЛС. В тази връзка той призовава съсловните организации да започнат и преговорите по изготвянето на нов Национален рамков договор.

„Няма пречки срокът на действие на НРД да бъде намален на 1 година. Това е и мое желание, то се налага от промените, които текат в системата”, каза още министърът.

Той обаче смята, че трябва да започне и преразглеждане на действащата методология на здравната каса за разпределение на средствата за болнична помощ през 2010 г., тъй като в момента постъпват доста сигнали за наличие на субективизъм при разпределянето на средствата към отделните лечебни заведения. 

„Управлението на НЗОК и в момента се извършва на трипартитен принцип, но няма пречки квотата на здравноосигурените лица да бъде увеличена”, посочи д-р Константинов.

Според него промени в механизма за заплащане на лекарския труд и в остойностяването на медицинските дейности са нужни, а социалните партньори безспорно имат място при изготвянето им.

В момента клиничните пътеки се остойностяват от звено в Министерството на финансите. Резултатите се съгласуват с Консултативен съвет, в който влизат представители на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на пациентите.

Към момента в здравното министерство няма постъпила информация, че се предвижда намаление с 30% на цените на клиничните пътеки, а и няма логика това да се случи при наличие на по-голям проектобюджет на НЗОК за 2011 г., посочва още Министерството на здравеопазването.

" }-->

Коментари