Публикация

Лекарствата по здравна каса – само с е-рецепта от днес

Лекарствата по здравна каса – само с е-рецепта от днес

От днес, 1 юни, предписването и отпускането на лекарства, които се заплащат напълно или частично от здравната каса, ще се извършва само с електронни рецепти. За това е информирала НЗОК своите договорни партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, съобщават от Министерството на здравеопазването.

 

МЗ е изготвило и изпратило за обнародване в Държавен вестник Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г., съгласно която

 

лекарствени продукти, заплащани пряко от пациента (т.нар. бяла рецепта), ще могат да се издават и изпълняват и на хартиена, и на електронна рецепта

 

По този начин ще се обезпечат възможностите за предписване на лекарствени продукти от съответните медицински специалисти, независимо дали същите притежават внедрен специализиран медицински софтуер.

 

Рецептурните книжки и протоколите за предписване на скъпоструващи лекарства следва да преминат напълно в електронен вариант от 1 юли.

 

„Допуснатото забавяне в електронната трансформация на тези два документа се дължи на прехвърлянето на проекта през миналата година от бившето ръководство на МЗ към фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД и забавяне в техните действия“, уточняват от министерството.

Коментари