Публикация

Предимства от въвеждането на електронните рецепти

Предимства от въвеждането на  електронните рецепти

Неминуемо последната една година стартира с една глобална промяна и много други, засягащи сектора на здравеопазването. Нововъведенията, които се включиха и до голяма степен все още се оптимизират, доведоха до смесени чувства от страна на здравните специалисти и на пациентите.

 

След поредица изисквания, относно промяна в начина на работа, по отношение на отпускането на лекарствени продукти от фармацевтите в аптеките, персонализиране на аптечния софтуер и нови инвестиции за него,

 

аптеките са пред новата, но и тъй дълго коментирана врата на въвеждането на електронната рецепта

 

маг.-фарм Стефан Илиев

 

 

Най-общо концепцията за дигитализиране на здравната услуга, посредством генериране на рецепти чрез НЗИС, е идеята, че това ще оптимизира работата на здравните специалисти и ще е удобство за пациентите.

 

Това заяви маг.-фармацевт Стефан Илиев от верига аптеки "Запад". 

 

 

 

 

 

По думите му предимствата от въвеждането на електронната рецепта са различни според потребителя на здравната услуга:

  • По отношение на общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти, на първо място – намалено време за административните процеси, в полза на медицинските, контрол и проследяване терапията на пациента и не на последно място, минимализиране на грешките допуснати от човешкия фактор.
  • За фармацевтите – по-малко време за административни дейности, възможност за обслужване на по-голям брой пациенти и по-лесно „разчитане“ на предписанието на лекаря, което минимализира риска от отпускане на „грешно“ лекарство.
  • По отношение на пациента, електронната рецепта позволява попълването на здравна информация в „електронно досие“, което от своя страна е преимущество при лечението му в бъдеще. Намалява времето за чакане в аптеките и/или лекарския кабинет.

 

За съжаление, към този момент драстичният скок към „криптирано здравеопазване“ изпреварва способността за адаптация към новите промени, което неминуемо води до по-скоро забавяне и объркване, отколкото до олекотяване процеса на работа.

 

Анкета, проведена сред фармацевтите в Аптеки "Запад", показа недвусмислено положително отношение от страна на предписващия лекарствени препарати специалист и на фармацевтите към нововъведенията от страна на Министерството на здравеопазването.

 

Вижте резултатите от анкетата в прикачения файл.

 

Въпреки, че е рано за каквито и да е глобални убеждения, както лекари, така и фармацевти, полагат усилия за адаптация към новия режим на предписание и отпускане на лекарствени продукти, с една основна цел – по-лесно и безопасно лекуване на пациентите, увери маг.-фарм. Стефан Илиев.

 

Прикачени файлове

table.pdf

Коментари