Публикация

НЗОК предлага сумите за работа в неблагоприятни условия да се орежат до 10%

НЗОК предлага сумите за работа в неблагоприятни условия да се орежат до 10%

НЗОК предлага сумите за неблагоприятни условия да се орежат до 10% от заработката на лечебното заведение. Предложението е гласувано на заседание на Надзорния съвет на 26.05.2021 г. В писмото изпратено до БЛС се казва, че „конкретния размер на сумата за работа в неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка за даден месец за всеки изпълнител се определя в размер на 10% от стойността на отчетената дейност за съответния месец на 2021 г., но не повече от 85% от базисната стойност на дейността за 2021 г.“


В отговор Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз излязоха с общо становище, което гарантира, че практиките, които работят, ще продължат да бъдат подпомагани. Контрапредложението на съсловните организации е

 

да не се намалява подпомагането от 85% на лечебните заведения, като се поставя изискването за минимален долен праг на отчетената за месеца дейност

 

- 50% от базовата стойност на дейността.


В писмото изрично се подчертава, че в случай на влошаване на епидемичната обстановка принципите, залегнали в методиката, следва да се актуализират своевременно.


С писмото на НЗОК и контрапредложението на БЛС можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Контрапредложение.pdf
Писмо на НЗОК.pdf

Коментари