Публикация

НЗОК: До 30 юни се удължава облекченият режим за отпускане и предписване на лекарства

НЗОК: До 30 юни се удължава облекченият режим за отпускане и предписване на лекарства

Облекченият режим за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), заплащани напълно или частично от НЗОК, се удължава до 30 юни 2021 г. включително.


Това информира Националната здравноосигурителна каса, като изтъква, че решението е взето във връзка с поредното удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната.


„Мерките са свързани и с необходимостта от издаване на актуални електронни рецепти за ЛП, МИ, ДХСМЦ и нови протоколи, както и предвид предстоящото стартиране на „Електронна рецептурна книжка“, уточняват от осигурителния фонд.


До 30 юни включително аптеките могат да отпускат лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални цели само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати ЛП, МИ, ДХСМЦ.

При това отпускане (служебна рецепта „S“/служебен отрязък „S”) аптеката, отпускаща ЛП, МИ, ДХСМЦ, следва да е същата, отпуснала последно ЛП, МИ, ДХСМЦ, съгласно последно вписания/те данни в рецептурната книжка (видно от печата в рецептурната книжка),

 

посочват от касата.

От 1 юли 2021 г. всички здравноосигурени, включително и тези, които са получавали ЛП, МИ, ДХСМЦ със служебна рецепта „S“/служебен отрязък „S”, следва да се обърнат към лекуващия лекар за издаване на актуална електронна рецепта.


НЗОК напомня, че

 

рецептурните бланки на хартиен носител, издадени преди 1 юни, се изпълняват по досегашния ред

 

до изтичане на срока на тяхната валидност.


Срокът на валидност на протоколите (по образец „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“), изтичащи по време на въведената извънредна епидемична обстановка, ще бъдат удължени служебно.


От 1 юли 2021 г. срокът на валидност на протоколите няма да се удължава

 

Здравноосигурените следва да се обърнат към лечебните заведения за издаване на нов протокол.


По електронно предписание, на което срокът на валидност е изтекъл, не може да се изпълнява служебна рецепта „S“/служебен отрязък „S”. В този случай задължително пациентът се насочва към лекар от лечебно заведение за издаване на нова електронна рецепта.


Районните здравноосигурителни каси са информирали договорните си партньори, общопрактикуващи лекари и специалисти от извънболничната медицинска помощ, както и аптеките, за обстоятелствата, произтичащи от регламентите за служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, предписването, отпускане и отчитане на лекарствени продукти.

Коментари