Публикация

Д-р Ангел Попов: Успешното лечение на Бехтерев изисква мултидисциплинарен подход

Д-р Ангел Попов: Успешното лечение на Бехтерев изисква мултидисциплинарен подход

Анкилозиращият спондилит, познат като болест на Бехтерев е социално значимо заболяване, което засяга предимно хора в трудоспособна възраст. Болестта е с доста голямо разпространение – от 0,4 до 1,4 процента от населението на земята. По-често е в Европа и в Азия и по-рядко в Африка и в Латинска Америка. Последните проучвания сочат, че няма разлика в честотата на боледуване между мъже и жени. 
 

При лечението на болест на Бехтерев е изключително важно,

 

за да се избегнат усложненията, все повече да се търси мултидисциплинарния подход, като се залага на колаборация между ревматолозите, рехабилитаторите и оператори в случаите, в които се налага хирургична намеса.

При  30-50 процента от заболелите болестта тръгва от гръбначния стълб и се стига до засягане на тазобедрената става, а от тази група болни – при близо 90% и двете стави са обхванати от възплатиления процес.

 

Във видеото специалистът по ортопедия и травматология д-р Ангел Попов обяснява подробно кога и как трябва да има оперативна намеса, каква е ролята на рехабилитацията и какво е важно да знаят болните от анкилозиращ спондилит:

 

 

Коментари