Публикация

ББА: Пациенти и болници у нас - без равен достъп до подготовка за бъдещи епидемични ситуации

ББА: Пациенти и болници у нас - без равен достъп до подготовка за бъдещи епидемични ситуации

Болниците, а съответно и пациентите у нас, няма да получат равен достъп до ресурсите обезпечаващи бъдещи епидемични ситуации. Това се казва в отворено писмо на Българската болнична асоциация до министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. Причината е в бенефициентите, които ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

Основна цел на всички предвидени дейности по процедурата е да се подкрепи здравната система на България, но се оказва, че не всички лечебни заведения могат да получат достъп до подкрепа, независимо от приноса им в битката с пандемията, заявяват от ББА.

 

„Всяка финансова подкрепа за здравния сектор от този вид, трябва да има за крайна цел да осигури по-добро лечение на хората, а когато критериите за достъп до финансиране ограничават сериозно проектите, то това е сигнал за липса и на равнопоставено третиране на пациентите“, коментира адв. Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация.

 

От Асоциацията посочват и като проблем липсата на публичност по отношение на критериите и методологията, по които са избрани лечебните заведения които ще бъдат включени в проектното предложение на Министерство на здравеопазването по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“.

 

Пандемията от Covid-19 мина под знака на липса на цялостна стратегия за справяне със здравната криза, а сега цялостна стратегия и единен подход липсва и при осигуряването на финансова подкрепа и подготовка за следващи пандемии, подчертават от Българската болнична асоциация. Този „селектиран“ подход на инвестиции в здравния сектор е изложен на преден план и в Националния план за възстановяване и устойчивост, в който е записано, че модернизация на материалната база и въвеждане на иновативни технологии за лечение на населението се предвижда за „опорни държавни и общински лечебни заведения“.

 

Още в разгара на пандемията от Covid-19 в България в една от заповедите на здравния министър беше посочено, че всяко лечебно заведение на територията на страната трябва да разкрие легла за лечение на пациенти с коронавирус, независимо от вида на собствеността. Като цяло приносът на болниците с частно управление беше над 30-процентен дял от общите легла за цялата страна.

 

Капацитетът, с който тези болници се включиха в лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, не намира отражение нито в получаването на подкрепа в началото на пандемията, нито в плануването на такава. И тук възникват въпроси важни за цялото общество – каква е оценката за работата, приноса и ролята на лечебните заведения с частни принципали, каква роля ще имат при следващи пикове на пандемията и следващи кризисни пандемични ситуации. Защото за пациентите е важно да имат равен достъп.

 

С текста на отвореното писмо можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Otvoreno pismo_09062021.pdf

Коментари