Публикация

Премахват изискването за минимален брой лекари и медицински сестри в лечебните заведения

Премахват изискването за минимален брой лекари и медицински сестри в лечебните заведения

Премахват се изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със специалност и минимален брой професионалисти по здравни грижи в медицинските стандарти. Това става ясно от проекта на наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Той е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане до 8 юли 2021 г.

 

Броят лекари и медицински сестри трябва да гарантира качествено обслужване

 

В документа е записано, че общият брой лекари, включително и специалисти, трябва да съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност, а броят специалисти по здравни грижи да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество.

 

Очакваните резултати от предложените промени в медицинските стандарти, са свързани с освобождаване на висококвалифициран човешки ресурс, който би могъл да осъществява други медицински дейности в структури, където има потребност от него, пише в мотивите към проекта. Друг очакван ефект в тази насока на промяна в изискванията към броя на човешките ресурси, е намаляване на разходите за персонал, се казва още в мотивите.

 

Остават изискванията към допълнителната квалификация на лекарите

 

В проекта на наредба обаче остават изискванията към допълнителната квалификация на лекарите, както и към обема на осъществяваната дейност в зависимост от нивата на компетентност в болничната помощ. „Тези изисквания, в съчетание с изискванията към наличната медицинска апаратура и оборудване, са достатъчни, за да осигурят качествено медицинско обслужване на пациентите“, пише министърът в мотивите си.

 

Според него улеснение в работата е и премахването на изискванията за определено ниво на компетентност на другите свързани с дейността структури, необходими за оптимални резултати. Единственото изискване, което се поставя в замяна на изискването към нивата на тези други структури, е те да осигуряват необходимия обем и обхват на диагностични и други медицински дейности, така че да се гарантира пълноценното и навременно осъществяване на дейността по съответната специалност.

 

Промените изискват засилен контрол на съответните компетентни органи

 

Значително по-облекченият режим на работа на лечебните заведения за болнична помощ, съчетан с по-големи правомощия на техните ръководства да определят изискванията към работата на отделните структури и специалисти в тях, е свързан с необходимост от засилен контрол на съответните компетентни органи. Само така ще се гарантира достатъчно високо ниво на качество на медицинската дейност, както и правата на пациентите.

 

Министърът е категоричен, че промените не само няма да доведат до повишаване на финансовите разходи, но и финансовата тежест за болниците дори ще се намали заради отпадането на изискванията за назначаване на определен брой квалифициран медицински персонал, както и необходимостта да се поддържат диагностични и други структури от определено ниво на компетентност, за да се осигурява дейността по съответната специалност. Намалява се и административната тежест за болниците, тъй като те ще регистрират своите структури от съответното ниво на компетентност при значително по-облекчени условия, твърди се още в мотивите.

 

Всички изменения вижте в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

n_standarti_04062021_final.pdf

Коментари

 1.
"ПРЕМАХВАТ СЕ  изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със специалност и минимален брой професионалисти по здравни грижи в медицинските стандарти " ? Изключително недомислено и неефективно, ако не дай си Боже се приеме!
2.
В документа е записано, че общият брой лекари, включително и специалисти, трябва да съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност, а броят специалисти по здравни грижи да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество. Кои "експерти" ще определят (дано не са като предлагащите поправките) ОБЕМА И СЛОЖНОСТТА ??? За оптимално изпълнение не би могло да става дума!

3.Очакваните резултати от предложените промени в медицинските стандарти, са свързани с освобождаване на висококвалифициран човешки ресурс, който би могъл да осъществява други медицински дейности в структури, където има потребност от него. За какъв "човешки ресурс " иде реч при положение, че висококвалифицираният или ДОКАЗАЛ се като такъв, отдавна е намерил поприще във високоспециализирано здравно заведение (т.е. в други структури)
4.
Значително по-облекченият режим на работа на лечебните заведения за болнична помощ, съчетан с по-големи правомощия на техните ръководства да определят изискванията към работата на отделните структури и специалисти в тях, е свързан с необходимост от засилен контрол на съответните компетентни органи. Само така ще се гарантира достатъчно високо ниво на качество на медицинската дейност, както и правата на пациентите. Тук - немея !Какви ще са тези ръководства , с конкурси ли ще ги назначавате или с "обществена поръчка" и кои ще са "корифеите", които ще преценяват това ??? Дано не са същите, които в момента стигат до тези ЕПОХАЛНИ промени в здравеопазването ни ??? Иначе вместо болници в скоро време ще трябва да се замислим вече като общество за някои други СПЕЦИАЛИЗИРАНИ структури !