Публикация

МЗ: Промените в медицинските стандарти ще дадат по-голяма свобода и възможности в преговорите по НРД

МЗ: Промените в медицинските стандарти ще дадат по-голяма свобода и възможности в преговорите по НРД

Позиция на Министерството на здравеопазването по повод публикуваните вчера предложения за промени в медицинските стандарти, с които се премахва изискването за минимален брой лекари и медицински сестри в лечебните заведения*


Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане изменения в съществуващите медицински стандарти, с което се намаляват въведени преди това ненужни изисквания към дейността на лечебните заведения, свързани с броя лекари, необходими за осъществяването на дейността.


Много от тези изисквания бяха въвеждани през годините в резултат на лобистки натиск

 

целящ административно ограничаване на предлагането на един или друг вид медицински дейности, което доведе до ограничаване на възможностите за избор на пациентите къде да се лекуват и до свръхразходи на болниците за покриване на необоснованите административни изисквания.


Повечето от медицинските стандарти бяха отменяни, някои по два пъти от Върховния административен съд, заради липсата на ясни цели, очаквани резултати и оценка на въздействието върху дейността на лечебните заведения.


Голяма част от стандартите са прилагани вече повече от десетилетие. Макар приети с добри намерения – да се подобри качеството на медицинската помощ, няма обективни данни за постигането на тази цел. Вместо това,

 

видим резултат от прилагането им е сключването на фиктивни трудови договори и търговия с дипломи


Възможността да се извърши една или друга медицинска дейност зависи от уменията и квалификацията на отделните специалисти, а не от техния брой. Броят на специалистите трябва да зависи не от наредба, а от обема и интензивността на работата в болничните отделения.


С намаляването на ненужните административни изисквания,

 

лечебните заведения ще получат повече оперативна самостоятелност, възможност да намалят ненужни разходи

 

и да увеличат възнагражденията на работещите лекари и медицински сестри.


Изменението на стандартите ще даде и по-голяма свобода и възможности в преговорите между БЛС и НЗОК за национални рамкови договори. Те получават свобода да договарят специфични изисквания за всяка една дейност, без това да налага изменения в издадени вече наредби.

 

 

*Позицията на МЗ е публикувана без редакторска намеса

Коментари

Анонимен
11 юни 2021 11:02

Тези нови промени ще премахнат и малкото пречки, които ги имаше пред гнусния стремеж за печалба на всяка це за сметка на медицинските специалисти и на пациентите и се срива качеството в здравеопазването!