Публикация

Обсъдиха създаването на организация на медицинските университети у нас

Обсъдиха създаването на организация на медицинските университети у нас

На 10 юни Медицински университет – Пловдив беше домакин на работна среща на ректорите на четирите медицински университета в страната.


В дух на приятелство и разбирателство представителите на академичните ръководства: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, ректор на МУ-София, проф. д-р Валентин Игнатов, дм, ректор на МУ-Варна, проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на МУ-Плевен, и проф. д-р Мариана Мурджева, дм, ректор на МУ-Пловдив, обсъдиха значими за образованието и университетите въпроси.


Ректорите споделиха мнението, че между тях има равнопоставеност, взаимно уважение и доверие. Те заявиха желанието си да работят заедно, като създадат организация, която да представя пред институциите специфичните за тези висши училища интереси и да съдейства за вземането на решения, удовлетворяващи академичните потребности на медицинските университети.


На срещата се разгледаха и въпросите за

 

формиране на работни групи за промяна в Единните държавни изисквания /ЕДИ/ за специалностите

 

в медицинските университети. Проф. Ани Белчева – зам.-ректор по учебна дейност при МУ-Пловдив, сподели опита на Факултета по дентална медицина и обърна внимание за предизвикателствата, пред които са изправени университетите при тази промяна.
При обсъждането на съвместните учебни програми за бакалаври, магистри и специализанти между медицинските университети се акцентира необходимостта от подготовка и координация на същите.


Гостите разгледаха просторния Аудиторен комплекс, Медицинския симулационен тренировъчен център и Комплекса за транслационна невронаука в МУ-Пловдив.
Работната среща на ректорите на медицинските университети беше проява на добро партньорство и на академичен дух в името на доброто бъдеще на университетите и на образованието в България.

 

Коментари