Публикация

Министър Кацаров поиска махане на лимитите на болниците

Министър Кацаров поиска махане на лимитите на болниците

НЗОК и БЛС трябва да се споразумеят за премахване на лимитите на болниците. Това каза министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров по време на среща с председателя на съсловната организация д-р Иван Маджаров и управителя на здравната каса проф. Петко Салчев. Той отбеляза, че лимитите водят до ограничаване правото на избор на пациентите в кое лечебно заведение да потърсят медицинска помощ.

 

„Лимитите са наказание за добре работещите лечебни заведения и награда за онези болници, към които пациентите по-рядко се обръщат. В поредица решения ВКС потвърди правото на лечебните заведения да получат заплащане за действително извършените от тях дейности, а не за финансиране на база лимити“, посочи министърът.

 

Д-р Кацаров настоя и за

 

промяна на цените на медицинските дейности,

 

тъй като повечето от тях са формирани на лобистки принцип.

 

„В резултат имаме тежки диспропорции в заплащането на дейностите по различните специалности, което е в основата на дефицита на лекари, желаещи да специализират по направления като педиатрия, инфекциозни болести и др.“, обясни той.  

 

Министърът изрази мнение, че дейностите трябва да имат цени, отговарящи в максимална степен стойността, търсенето и предлагането на всяка конкретна медицинска услуга. Наред с промяната в цените ще се работи и в посока въвеждане на коефициенти, отразяващи тежестта на заболяването, възрастта на пациента, наличието на придружаващи заболявания и др., за да се гарантира справедливо разходване на публичен ресурс и да бъде преодоляно селектирането на пациенти от страна на лечебните заведения.

 

Модерната медицина е все по-неинвазивна и все по-амбулаторна и затова министър Кацаров, БЛС и НЗОК се обединиха около необходимостта повече медицински дейности, които се извършват в лечебните заведения, но могат успешно да бъдат реализирани и амбулаторно, да преминат към извънболничната медицинска помощ. На следващо място министърът предложи да се променят редът и условията за предоставяне на неотложна медицинска помощ и

 

да се премахне изискването за 24/7 разположение на личните лекари

 

Последното се оказва практически неприложимо и създава затруднения както за общопрактикуващите лекари, така и за пациентите.

 

„Настоявам в най-кратки срокове да се въведе допълнителен механизъм, който да спомогне за ограничаването на феномена отчетена, но реално неизвършена медицинска дейност. За целта потребителите на медицински услуги трябва активно да участват в контрола”, обясни министърът на здравеопазването.

 

Той добави, че чрез мобилно приложение НЗОК ще информира гражданите за медицинските дейности, които са им извършени, а всеки, който има съмнение за извършено нарушение, ще може да подаде обратен сигнал до здравната каса. По думите му на този етап това е възможно, но след като гражданите сами направят проверка в здравното си досие, достъпно през сайта на НЗОК. Сега процесът ще бъде улеснен допълнително и Здравната каса ще бъде активната страна, изпращайки нотификации до хората.

 

Министър Кацаров предложи на БЛС и НЗОК да започнат

 

незабавно преговори за промяна в Националния рамков договор

 

за медицински дейности 2020-2022.

Коментари

И отпадане регистрацията на болниците в Търговския регистър!