Публикация

Остър коронарен синдром при пациент с хиперурикемия- Видео /Част 2/

Остър коронарен синдром при пациент с хиперурикемия- Видео /Част 2/

Хиперурикемия при остър коронарен синдром – роля като прогностичен фактор, влияние върху Grace score, честотата на липидните плаки и no reflow феномен.

 

Вижте съвременни данни в изложението на доц. Кирил Карамфилов.

Коментари