Публикация

Екипът на д-р Петко Карагьозов извърши ендоскопска процедура с еднократно оборудване против инфекции

Екипът на д-р Петко Карагьозов извърши ендоскопска процедура с еднократно оборудване против инфекции

На пациента, който е с трансплантиран черен дроб и стеснение на жлъчните пътища, бе поставен успешно стент


Екип на Отделението по интервенционална гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда извърши ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография за поставяне на стент на пациент със стеснение на жлъчните пътища, като използва за първи път в България и Източна Европа, дуоденоскоп за еднократна употреба.

 

Оборудването елиминира рисковете от кръстосана инфекция, която може да се получи при използване на рутинните дуоденоскопи за многократна употреба при различни пациенти.


Пациентът е с трансплантиран черен дроб и имунопотискаща терапия

 

което го прави рисков за инфекции. Многократно използваемото оборудване, въпреки че преминава през всички стандартни процедури за дезинфекция и стерилизация, запазва известен риск за кръстосана инфекция. Това важи най-вече за пациенти с компрометиран имунитет.


Еднократният дуоденоскоп елиминира този риск, а използването му спестява време и човешки ресурси, необходими за поддръжката при многократно използване.


Оборудването, с което вече работи екипът гастроентеролози в Болница Токуда, е първото подобно в света, за което има публикувани клинични данни за ефективност и безопасност.


В контекста на пандемията COVID-19 минимизирането на риска от инфекции е изключително важен за сигурността на пациента - приоритет за болницата и Отделението по интервенционална гастроентерология. Всяко използвано оборудване в отделението се обработва по строги протоколи за дезинфекция, а чрез еднократния дуоденоскоп защитата от инфекции е гарантирана и за по-рисковите пациенти.

Коментари