Публикация

Първи курс за ортопедична медицина по методиката Сириакс

Първи курс за ортопедична медицина по методиката Сириакс

За първи път в България ще се проведе Международен следдипломен курс за физиотерапевти по ортопедична медицина по методиката на д-р Джеймс Сириакс. Гост лектор в него ще бъде световно признатият специалист в тази област и президент на Global Cyriax Institute - Стивън Де Коник.

 

Обучението е част от поредица курсове по физиотерапия и рехабилитация, които целят да направят достъпни за българските специалисти съвременните световни тенденции по рехабилитация и кинезитерапия. То ще се проведе от 17 до 21 юни в София (в сградата на MЦ „Поликлиника България“ на бул. “България” 51Б). Участие в него ще вземат над 30 специалисти от цялата страна. Организатори на събитието са Българската асоциация за проприоцептивно нервно мускулно улесняване (БПНУА) съвместно с Физиоакадемия.

 

Методът Сириакс е плод на дългогодишната работа на английския ортопед д-р Джеймс Сириакс. Той представлява система за прецизна диагностика и неоперативно лечение на мекотъканни увреди, както във всички периферни стави на човешкото тяло, така и на структурите на гръбначния стълб. В тях влизат лигаментите, сухожилията, мускулите, но и увредите в шийния, торакалния и лумбалния дял на гръбначния стълб.

 

Методиката Сириакс дава познания за правилното поставяне на диагноза и намиране на най-подходящото лечение за пациента, което е съобразено с неговата личност, възраст, вида, продължителността и местоположението на увреждането. Тази техника разполага с няколко различни възможности на лечение: дълбока напречна фрикция, манипулации, мобилизация, тракции, инфилтрации и инжекции. Лечението може лесно да се комбинира и с техники или упражнения, които пациентът да изпълнява сам в дома си.

 

Участниците в Първия международен следдипломен курс за физиотерапевти по ортопедична медицина по методиката Сириакс ще получат задълбочени знания в клиничното мислене, практическото приложение на терапевтични техники и профилактиката на дисфункции в областта на гръбначния стълб. Те ще се запознаят с начините за диагностика, извършване на функционален преглед, предпоставките за приложение на дадена манипулация, както и противопоказанията за осъществяването й. Също така ще бъдат засегнати темите за релевантността на палпацията и другите диагностичните процедури, ще се дискутират специфичните показания и противопоказания за прилагане на механична тракция и на самостоятелните упражнения за пациентите.

 

Лекторът на курса - Стивън Де Конинк, е световно признат физиотерапевт, международен старши инструктор по Сириакс, президент на Global Cyriax Institute

(GCI), както и създател на настоящите учебни стандарти на OM CYRIAX (GCI). За повече информация или интервюта със Стивън Де Коник и Христо Димитров – доктор по кинезитерапия и съучредител на БПНУА, може да се обръщате към Стоян Стоев, на телефон 0888535233.

 

Българската ПНУ асоциация (БПНУА) е основана през 2015 г. Основната цел на организацията е да помогне изграждането на качествени професионалисти по здравни грижи в областта на физикалната медицина и рехабилитацията. Дейността на асоциацията е фокусирана върху провеждането на следдипломна квалификация и обучения на физикалните специалисти. През 2018 г. БПНУA бе избрана за домакин на световния конгрес на Международната ПНУ Асоциация (IPNFA.ORG) през 2021, което е международно признание за професионализма и дейността й.

Физиоакадемия (PHYSIOACADEMY.BG) е електронна платформа, която подпомага организирането и оповестяването на всички семинари и курсове на Българската ПНУ асоциация. От 2015 г. до момента проведените обучения чрез нея са над 85. Те са осъществени от БПНУА в сътрудничество с над 20 международни признати преподаватели от чужбина и редица български университети и институции, сред които МУ-Плевен, МУ-Пловдив, НСА „В. Левски“, ЮЗУ-Благоевград и др.

 

Сред проведените обучения са:

  • Първи Бобат курс, който дава методика за работа с пациенти след инсулт, с МС и Паркинсон;
  • Първи ПНУ курс за напреднали, последван от поредица практически обучения по тази методика в областта на педиатрията, неврологията, спортния травматизъм, ортопедията и неврологията, изправителната гимнастика;
  • Първи курс по Кинематик Тейпинг;
  • Първи 3-годишен цикъл по Остеопатия;
  • Първи курс по ортопедична медицина Cyriax;
  • Първи Gait class.

Коментари