Публикация

Антикоагулантна профилактика и терапия при пациенти с COVID-19

Антикоагулантна профилактика и терапия при пациенти с COVID-19

Препоръчително е Всички пациенти с COVID-19 да приемат антикоагулант за профилактика на тромбоза. Това се казва в публикация на доц. д-р Николай Рунев и доц. Емил Манов, публикувана в сп. „Bulgarian cardiology”. В своята статия „Антикоагулантна профилактика и терапия при пациенти с COVID-19“ те цитират локалния протокол на Leiden University, Erasmus  University и болница Amphia в Бреда:

 

  • Leiden – Nadroparin 2850 IU sc  дневно или 5700 IU дневно при телесно тегло > 100 kg;
  • Erasmus – Nadroparin 5700 IU дневно; от 04.04.2020 г. и досега Nadroparin 5700 IU sc 2 x дневно;
  • Болница Amphia – Nadroparin 2850 IU sc дневно или 5700 IU дневно при телесно тегло > 100 kg; от 30.03.2020 г. и досега Nadroparin 5700 IU sc дневно.

Препоръките на голям международен екип за

 

профилактика и лечение на тромботични и тромбоемболични усложнения

 

при  COVID-19  (Global COVID-19 Thrombosis Collaborative   Group) са публикувани в JACC, 15.04.2020 г. Според тях:

 

  • При асимптомни индивиди с (+) резултат за SARS-CoV-2 инфекция е необходима антикоагулантна профилактика при наличие на повишен риск от ВТЕ ‒например данни за предшестващ ВТЕ или активен неопластичен процес.
  • При пациенти със симптоматика, независимо от степента (лека, умерена или тежка SARS-CoV-2  инфекция) се препоръчва профилактика на ВТЕ, ако няма противопоказания за антикоагулантно лечение.

 

Основните критерии за висок риск от развитие на ВТЕ и неблагоприятен изход са: възраст, състояния с венозна стаза (имобилизация), изразен възпалителен отговор, ендотелно увреждане, нарушения в коагулацията, синдром на дисеминирана интравазална коагулация (ДИК синдром).

 

Препоръките на Европейското кардиологично дружество за

 

пациентите, който  които приемат орален антикоагулант (ОАК)

 

и са хоспитализирани в общо отделение в стабилно състояние са:

  • Да преминат от витамин К-антагонист (VKA) на директен орален антикоагулант (ДOAК) в доза според Препоръките след оценка на бъбречната функция. Основно предимство на ДОАК е , че не е необходимо лабораторно мониториране, т.е. няма директен контакт с пациента;
  • Ако са били на ДОАК, да останат на тази терапия. Ако обаче са със затруднено гълтане, да се има предвид:

-          Apixaban, Rivaroxaban и Edoxaban могат да се приемат орално като разтвори или стрити таблетки (през назогастрална сонда) [10,11,12];

 

-          Apixaban трябва да се приема на празен стомах (храната променя бионаличността на стритите табл.); има готов орален разтвор – 5 mg (12.5 ml в240 ml вода)

 

-          капсулите Dabigatran  не трябва да се отварят (може да доведе до увеличаване на бионаличността със 75%!).

 

В публикацията също така са описани препоръките за пациенти с COVID-19, приети в болница с риск от бързо влошаване на кардиореспираторните показатели и при някои други случаи. Авторите се спират и на приложението на антирестровирусните медикаменти. Засегнат е у въпросът дали пациентите с COVID-19 да продължат антитромбозната профилактика и след изписването от болница.

 

Пълният текст на публикацията можете да видите в сп. „Bulgarian cardiology“.

Коментари