Публикация

Предложения за Националния антираков план.

Предложения  за  Националния антираков план.

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Д-Р  СТОЙЧО КАЦАРОВ

 

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

 

ОТ

 

ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ, дм, клиничен имунолог

 

Председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака към здравна /NGO/ фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда“ /www.immuno-bg.org,/, автор на три патента за имунотерапия на рака, носител на приза „Изобретател на 2016“.

 

Относно:

Предложения  за  Националния антираков план.

 

Уважаеми Г-н Министър,

 

На 18.06.2021г получихме писмо от пресцентъра на Министерството на здравеопазването /МЗ/, че се започва работа по подготовка на предложения за  „Националния антираков план”. Същият ще е съобразен с доказано работещи вече програми в други страни и най-вече с Eвропейския план за борба с рака.

Според това изискване на ЕС към „страните членки  в разработването на .”Националния антираков план” поемат политически ангажимент да се използват всички налични възможности за борба с рака при следните акценти:

-                                        Профилактика

-                                        ранно откриване

-                                        диагностика и лечение

-                                        качество на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора.

-                                        насърчаване иновациите и сътрудничеството за контрол на рака

-                                        новаторско партньорство за действия слещу рака

 

Председателят на ЕС  Г-жа Урсула фон дер Лайен  в доклада заяви:

„Планът на ЕС за справяне с болестта е амбициозен и се фокусира не само върху диагностика и лечение, а и върху превенция, иновации и нови технологии, дигитализация и намаляване на неравенствата в лечението между различните държави-членки: „Заедно можем да постигнем промяна: посредством профилактика и научни изследвания, нова стратегия в областта на данните и равен достъп до лечение в цяла Европа“.

 

На 12.09.2021г се навършват 30 години откакто е учредена фондацията „Контрол на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда“ /www.immuno-bg.org/, с мисия и предмет да се разкрие Национален Институт за Т-клетъчна имунотерапия имунопрофилактика на рака и възстановяване. Обявената от нас ПЕТИЦИЯ за разкриване на Национален Институт за иновативна медицина за борба с рака, действаща и в момента, подкрепена от близо 2800 български граждани у нас и чужбина,  има следните акценти:

 

1.Ранна профилактика на придобитите имунни дефицити свързани с промени в околната среда при  изследване на представителни групи с повишен здравен  риск /www.immuno-bg.org /

 

2. Т-клетъчна имунотерапия,имунопрофилактика на рака и възстановяване.

 

3. Разработване, патентоване и внедряване на иновативни технологии за молекулярна ранна диагностика и профилактика на животозастрашаващия високо рисковия неманифестирани клинично болестни процеси, при онкоболни по време на химиотерапия или таргетна имунотерапия преди клиничната им  изява.

 

4. С петицията настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален /или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване.

https://www.peticiq.com/243314

-

Националният Институт за иновативна медицина/НИИМ/ за борба с рака

 

1. Принципно нова кадрова политика за селектиране и подбор на ръководните  специалисти, единствено по броя на регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения  в областта на :    

 

1.1.Клетъчната имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване.

 

1.2..Молекулярна ранна диагностика и профилактика на животозастрашаващи  високо рискови болестни процеси  при онкоболни по време на химиотерапия или таргетна имунотерапия преди клиничната им .

 

1.3. Други доказуеми иновативни приноси в раннаата диагностика, имунопрофилактика  и имунотерапия на рака

 

2.Ежегодно гласуван бюджет

 

3. В НИИМ не предполага да се работи по клинични пътеки

 

Приветстваме  Европейската инициатива  на Европейския парламент и ЕК, която поставя началото на „Европейския план за борба с рака”. Подкрепяме МЗ, че най–после се започва работа по подготовка на предложения за Националния антираков план.

 

След 30 години усилия, надежди и разочарования, най-после дойде времето, когато се призна в ЕС и МЗ, че раковите заболявания са най-тежките и значими социално значими заболявания. Имаме повече от 30 години иновативни приноси с признати патенти в имунотерапията, имунопрофилактика на рака и възстановяване.      

 

Многократно сме предлагали и мотивирали пред държавата необходимостта от разкриване на специализирана структура за Националeн Институт за иновативна медицина /НИИМ/ за борба с рака. Само така няма да сме все последните в медицинските науки всред страните членки на ЕС и първи по смъртност.

 

Провеждали сме Национални научни конференции с международно участие ,пресконференции по темата, подписки и петиции /www.immuno-bg.org /

 

Вярваме ,че предложенията ни ще бъдат професионално оценени и съобразени с Европейските изисквания .

 

 

С УВАЖЕНИЕ :

 

ДОЦ. Д-Р В.МАНЕВ, дм

 

 21.06.2021г

София

Коментари