Публикация

Синдром на раздразненото черво– ролята на STW5 върху TRP рецепторите

Синдром на раздразненото черво– ролята на STW5 върху TRP рецепторите

Много хора често се оплакват от болки в коремната област, подуване на корема, диария или запек. Обикновено това е свързано с т.нар. синдром на раздразненото черво. От него страдат между 11 и 20% от популацията1.

 

При жените по-често се наблюдават симптоми, като коремна болка и запек, докато при мъжете съобщенията са за по-вероятна диария. Състоянието е свързано е с повишен прием на лекарства, понижено качество на живот и с висока честота на отсъствията от работа и училище. Синдромът засяга както тънкото, така и дебелото черво.

 

Повече от половината пациенти със синдром на раздразненото дебело черво или функционална диспепсия показват

 

свръхчувствителност на висцералните нерви.

 

Именно това може да допринесе за симптоми като коремна болка, подуване или ранна ситост. Йонните канали на преходния рецепторен потенциал (TRP: TRPV1 и TRPA1 са двата основни йонни канала) играят важна роля във висцералната ноцицепция. Екип на фармацевтичната компания Bayer прави проучване на въздействието на STW 5 (Иберогаст) върху сензорните неврони в ганглия и TRP каналите.

 

TRP рецепторите са трансмембранни протеини с чувствителна пропускливост към катиони като калций. Изследването показва, че активацията им води до

 

повишени вътреклетъчни нива на калций,

 

способни да предизвикат по-нататъшни процеси​. Наблюдава се освобождаване на ​провъзпалителни сензорни невропептиди3. Прилагането на STW 5 намалява активацията на TRP канала. Взаимодействието на неговите компоненти водят до директно  въздействие върху пътищата на болката.

 

Иберогаст е лекарствен продукт на растителна основа.  Съдържа комбинация от 9 лечебни растения - горчив иберис, кимион, сладък корен, маточина, лютива мента, лайка, змийско мляко, бял трън и лечебна пищялка4,5. ​Използва се като многоцелево лечение за функционални гастроинтестинални разстройства,  какъвто е синдромът на раздразненото черво (СРЧ).

 

В различните части на червото Иберогаст има спазмолитично действие с намаляващ градиент от проксималния дванадесетопръстник към дебелото черво6. Приложението му води до предварително активиране на отпуснатите мускули  в зависимост от това дали става въпрос за тънкото или дебелото черво.

 

При проблеми с тънкото черво той намалява предизвиканите от химични вещества контракции и инхибира мускулния тонус и фазовата активност. Въздействието му върху дебелото черво е свързано с инхибиране както на мускулния тонус, така и с индекса на подвижността. Всичко това е свързано с директно намаляване на нервната чувствителност.

 

Противовъзпалителният ефект на Иберогаст е широк7:

  • редуцира възпалителните медиатори като простагландини;
  • намалява възпалителните сигнални протеини, като намалена транслокация на NF-kappa B;
  • има антиоксидантни свойства;

Съставките му въздействат върху чревната пропускливост. Изследванията сочат, че при 12 до 50% от пациентите със синдром на раздразненото черво се наблюдава8

 

променена чревна пропускливост в различни части на стомашно-чревния тракт.

 

Тя води до инфилтрация на имунни клетки и възпаление на чревната бариера. Иберогаст предотвратява увеличаването на пропускливостта в проксималната част на дебелото черво и йеюнума, както и в дисталната част на дебелото черво ex vivo9.

 

Изследвания показват, че STW 5 често се употребява при деца на възраст под 12 години. Лекарите оценяват поносимостта като добра или много добра при 95% от пациентите. 86% от специалистите оценяват ефикасността като добра или много добра. 87% от родителите съобщават, че оплакванията напълно изчезват или осезаемо се подобряват.

 

Отчита се обаче, че лечението със STW-5 в рутинната клинична практика при по-млаките трябва да става по преценка на лекаря. Причината е, че под 6-годишна възраст децата трудно могат да опишат симптомите на раздраното черво.

1. Patel N, Shackelford K. Irritable Bowel Syndrome. Stat Pearls Publishing; 2020 Jan-2020 Jan 3
2. Dual opposing actions of STW 5 on TRP receptors mediate neuronal desensitisation in vitro - Khalil M, Zhang Z, Abdel-Aziz H, Rabini S, Ammar RM, Reeh PW, Engel MA
3. Raquibul H et al., Ca2+ Regulation of TRP Ion Channels, Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 1256, Beckers AB et al., Review article: transient receptor potential channels as possible therapeutic targets in irritable bowel syndrome, Aliment Pharmacol Ther. 2017;46:938-952
4. Източник: Кратка характеристика на продукта
5. Extracts from peppermint leaves, lemon balm leaves and in particul arangelica roots mimic the pro-secretory action of the herbal preparation STW5 in the human intestine – Shady Allama, Dagmar Kruegera, Ihsan Ekin Demirb, Gueralp Ceyhanb, Florian Zellerc, Michael Schemann
6. Binding of STW 5 (Iberogasts) and its components to intestinal 5-HT, muscarinic M3, and opioid receptors - U. Simmen, O. Kelber, S.N. Okpanyi, R. Jaeggi, B. Bueter, D. Weiser
7. Wadie W et al. STW 5 is effective in dextran sulfate sodium-induced colitis in rats. Int J Colorectal Dis 2012;27(11):1445-1453.
8. SYSTEMIC INFLAMMATION INCREASES INTESTINAL PERMEABILITY DURING EXPERIMENTAL HUMAN ENDOTOXEMIA - Falco Hietbrink, Marc G.H. Besselink, Willem Renooij, Martin B.M. de Smet, Annelies Draisma, Hans van der Hoeven and Peter Pickkers
9. Aubert P et al. Iberogast prevents changes in intestinal permeability induced by psychological stress in mice. UEG Journal 2017;5(Suppl. 1): A559-A560

Коментари