Публикация

Домашен уют, в който се лекуваш

Домашен уют, в който се лекуваш

Статия за Хоспис "Зора" присъства в изданието "Капитал Здраве" от м. май 2021 г., стр.53

 

Помогнахме на десетки семейства в грижата за техните близки, е равносметката на Хоспис „Зора“ година след откриването

 

Не обичаме думата „хоспис“, защото навява негативни асоциации. Но тя се изисква по регистрация, за да можем да извършваме медицински дейности и манипулации. Определяме се като лечебно-възстановителен център, а пациентите и техните близки ни наричат „къща, в която се лекуваме“, разказва управителят на Хоспис „Зора“ д-р Боряна Иринкова. „Основното ни желание е средата да бъде близка до домашната. Пациентите се събират в столовата, общуват помежду си. Оборудвахме физкултурен салон за групови занимания под ръководството на нашите рехабилитатори“, добавя тя.

 

Хоспис „Зора“ отваря точно преди година, след първата вълна на КОВИД-кризата. „Беше трудна година, в която научихме много. Най-много ни радва, че успяхме да помогнем на десетки семейства в грижата за техните близки, в тежко време, в което по болниците нямаше места за хора със страдания, различни от КОВИД“, споделя управителят на хосписа.

 

Хора, които живеят в София или чужбина и държат на качествената медицинска грижа за своите роднини. Насочват ги лични лекари, както и лекари-специалисти от болнични заведения, които вече познават работата на хосписа и имат добри отзиви за нея. Това е профилът на търсещите услугите на „Зора“. А най-честите причини - след инцидент, изписване от болница поради край на клиничната пътека, или за възстановяване след тежки заболявания или големи оперативни интервенции. Във всички случаи това са пациенти, които вече не могат да се грижат за себе си.

 

„Често близките наемат медицинска сестра и рехабилитатор, които да идват вкъщи. Но с половинчасова рехабилитация на ден нещата се получават трудно. В чисто финансов план също е трудно, защото близките плащат и на сестра, и на рехабилитатор, и за домашни лекарски посещения. Освен това те трябва да разполагат и с човек, който да обгрижва болния. А не винаги обстановката позволява – семейството може да няма голямо жилище, или в него да има малки деца“, разказва д-р Иринкова.

 

Не са малко и хората, които през тази година са търсили специалистите от хосписа, за да лекуват влошени хронични заболявания поради намаления прием в болниците и Ковид пандемията. „Изпълняваме всяка терапия, предписана от лекар. Правим венозни вливания, парентерално хранене, всички видове медицински манипулации. Голямо предимство е, че се намираме в болнично заведение, в което има кабинети на различни специалисти и можем да осигурим консултация“, разказва д-р Иринкова. Хосписът разполага със стаи, оборудвани за тежкоболни, трудноподвижни пациенти и такива, които се нуждаят от интензивни грижи, палиативни грижи и обезболяване при пациенти в терминална фаза на заболяването.

С наближаването на летните отпуски има запитвания и от семейства, които се грижат за възрастни и болни у дома, с въпрос дали могат да ги оставят за известно време в хосписа и да ги приберат след почивката. Това също е възможно.

 

Хората масово не правят разлика между хоспис и старчески дом. Първите са лечебни заведения, с медицински персонал, със задължителна регистрация в Министерството на здравеопазването. Вторите са подчинени на социалното министерство и нямат изискване за медицински персонал, а са се фокусирали върху „гледането“ в чисто битов план. Цените на вторите са много по-ниски и оттам идват и грешните очаквания на хората, които масово търсят ниска цена. Но ниската цена не може да гарантира качествена медицинска грижа, а и впоследствие се оказва, че също става висока, защото не включва консумативи.

 

„Не сме позиционирани в ниския ценови клас, защото това означава компромис с всичко – с хигиената, с обслужването, с храненето“, обяснява управителят на Хоспис „Зора“. Храната се приготвя в ресторант според индивидуалните диетични нужди. За всеки пациент се изготвя се лечебно-диагностичен план, програма за хранене и рехабилитация. Рехабилитацията се провежда всеки ден и е важна част от дневната програма.

 

„Категорично можем да кажем, че за тази година видяхме къде е нашето място – в долекуването и медицинската грижа. Запазваме високия си стандарт, спазваме безусловно всички противоепидемични мерки”, казва д-р Иринкова.

 

Грижата за болни и възрастни изисква специална нагласа. Тя, също както медицината, е призвание, е философията на Хоспис „Зора“. Трябва да обичаш пациентите си, да им осигуряваш социални контакти, да им предложиш сигурност, комфорт и достойнство в последните години от живота. Да ги уважаваш за това, което са дали на обществото, да ги изслушваш и цениш. Услугите са добре обмислени и целта им е да бъдат в помощ на всички заети хора, които желаят родителите им да бъдат гледани професионално в отлични условия, да не губят социалните контакти и достойнството си.

 

 

Коментари