Публикация

НЗОК ще проверява РЗОК Пазарджик

Експерти от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще направят проверка как са възложени и изпълнени регулативните стандарти на личните лекари, които имат договор с Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в Пазарджик.


Проверката ще обхване периода от януари до юни 2010 година. Целта е да се установи дали лекарите са надвишили определените им регулативни стандарти и дали РЗОК е предприела правилните действия съгласно изискванията в нормативната база.

След приключване на проверката експертите на НЗОК ще излязат със становище и предложение как да се разреши създаденият проблем.

Коментари