Публикация

НЗОК ще проверява РЗОК Пазарджик

Проверката ще обхване периода от януари до юни 2010 година. Целта е да се установи дали лекарите са надвишили определените им регулативни стандарти и дали РЗОК е предприела правилните действия съгласно изискванията в нормативната база.

След приключване на проверката експертите на НЗОК ще излязат със становище и предложение как да се разреши създаденият проблем.

Коментари