Публикация

Нов шеф на Клиниката по урология на УМБАЛ „Св.Георги“ 

Нов шеф на Клиниката по урология на УМБАЛ „Св.Георги“ 

Доц. д-р Маджид Кадим, дм, мзм, е новият началник на Клиниката по урология на УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив. След проведен конкурс, той встъпи в длъжност на 25 май 2021г. 

 

Клиниката е една от най-големите и най-стари в България, 

 

с огромни възможности по отношение на диагностиката и терапията на урологичните заболявания.  В нея работят 9 лекари уролози и 5 специализанти. Разполага с 51 легла,  три операционни зали и собствен рентген.  В клиниката обикновено се приeмат, диагностицират и лекуват тежко болни, нуждаещи се от големи по обем и сложност планови и спешни оперативни интервенции. 

 

Тя е предпочитана за лечение не само от пациенти от региона, но и от цялата страна.  


Основна цел на болничното звено е оказване на високоспециализирана, висококачествена, своевременна и в достатъчен обем стационарна и консултативна помощ на пациентите с урологична патология. Освен това клиниката е база за клинично обучение не само на български и англоговорящи студенти по медицина, стажант-лекари и специализанти, но и на медицински специалисти. 


Доц. Кадим е завършил медицина в Медицински университет-Пловдив. Притежава диплома за специалност по урология  от Висшия медицински институт-София, както и диплома за магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Има множество курсове и специализации в страната и чужбина. Удостоен е и с образователна и научна степен „доктор“ по урология. 
 
 
 

Коментари