Публикация

Децата не са малки възрастни

В този сезон инфекциите на дихателните пътища са най-честата причина за посещение при лекар. Децата страдат от респираторни инфекции два пъти по-често от възрастните – до 12 пъти годишно.


Статистиката сочи, че в 80% от тези случаи се изписва антибиотична терапия. Експертите вярват, че антибиотичната терапия при остри респираторни инфекции е по-скоро неефективна, тъй като етиологията им в над 90% е вирусна.

Интересен е фактът, че за 70% от всички лекарства, използвани в педиатрията, няма научни данни за механизмите на действие, ефективността и безопасността в детската възраст. 90% от лекарствата, прилагани в неонатологията, 50% от прилаганите в детските отделения и 30% от лекарствата, изписвани в педиатричните практики, не са разрешени за употреба за деца под 12 години.

В светлината на тази честа „off-label” употреба на лекарства, неправилното приложение на антибиотици и нарастващите нива на бактериална резистентност в световен мащаб имат нужда от алтернативна, клинично и експериментално доказана, ефективна терапия в детската възраст.  

В този контекст, приложението на Umckalor® като терапевтична алтернатива при остри респираторни инфекции е особено подходящо.  Специалният екстракт от Pelargonium sidoides Eps 7630® (Umckalor®) е един от най-добре документираните противопростудни медикаменти в детската възраст.

Днес разполагаме с достатъчно експериментални и клинични данни за механизмите на действие, ефективността и безопасността на Umckalor® в терапията на остри инфекции на горните дихателни пътища.

Механизмът на действие на Umckalor ® е изключително подходящ за терапия при първи симптоми на остри респираторни инфекции, когато е късно за имуностимуланти и рано за антибиотици. За разлика от симптоматичните средства за лечение на респираторни инфекции, Umckalor ® не само облекчава симптомите, но атакува и самия причинител като скъсява продължителността на заболяването с 2 до 3 дни.

За екстракта са доказани отчетлив имуномодулиращ ефект, мукокинетично действие и умерен антибактериален ефект.  

Ефективността и сигурността на  Umckalor® в лечението на остри респираторни инфекции е документирана в голям брой клинични проучвания, включващи повече от 9000 пациенти, от които над 3000 са деца под 12 години.  

Във всички клинични проучвания Umckalor® се доказва като ефективна и безопасна терапия на остър бронхит, остър синузит, не-стрептококова ангина и простуда при възрастни и деца над 1 година (извън стриктните индикации за прием на антибиотик).

Пациентите, приемащи Umckalor®, имат по-благоприятен ход на заболяването, връщат се на работа и училище 2 дни по-рано, а поносимостта е съизмерима с плацебо.

Проучванията сочат, че децата приемат по-малки дози парацетамол за по-кратък период от време. Нашият клиничен опит също потвърждава това. Най-добри резултати отчетохме при деца от 3 годишна възраст, които са в детски колективи и страдат по-често от остри респираторни инфекци. Целта на терапията с Umckalor® е да се предотврати нуждата от антибиотик при по-голям процент от инфекциите, за да се избегне развитието на резистентност и отслабване на естествените защитни сили на организма.

Начин на приложение и дозировка:
• Възрастни и деца над 12 години - 30 капки 3 пъти дневно
• Деца от 6 до 12 години                - 20 капки 3 пъти дневно
• Деца от 1 до 5 години                  - 10 капки 3 пъти дневно

--------
*Вижде видео за продукта тук.

Коментари