Публикация

20 студенти завършиха първи модул за обучение със симулатор за работа с роботизирана система Da Vinci в МУ-Варна

20 студенти завършиха първи модул за обучение със симулатор за работа с роботизирана система Da Vinci в МУ-Варна

20 студенти по медицина от МУ – Варна завършиха успешно първия модул за обучение със симулатор за работа с роботизирана система Da Vinci Xi. За пръв път в България, единствено варненският медицински университет, дава възможност на студентите да се включат във високоспециализирано обучение по роботизирана хирургия.


Програмата за обучение е разработена от Катедрата по обща и оперативна хирургия в МУ-Варна

 

с ръководител проф. д-р Красимир Иванов. Практическата част се осъществява в Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Света Марина” - Варна, която е утвърден център за хирургично и минимално-инвазивно лечение на онкологични и доброкачествени заболявания в България.


Студенти от 3, 4 и 5 курс, специалност „Медицина” могат да се възползват от тази възможност, като включат дисциплината като свободно избираема. Допълнителният специализиран модул по роботизирана хирургия се радва на широка популярност и голям интерес от страна на студентите и те с ентусиазъм се включват в обучението, информираха от катедрата по обща и оперативна хирургия.


Новата дисциплина ще даде възможност на студентите да се включат също и в осъществяването на качествени и конкурентоспособни научно-изследователски проучвания, които намират отражение в престижни международни научни списания с висок импакт фактор.


Обучението е единствено в България за студенти по медицина

 

и се осъществява върху роботизирана система Da Vinci Xi. Роботът в закупен по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

 

Коментари