Публикация

Наши лекари ще се включат в програмата “Обучение през целия живот”

Проект на Регионалния съюз на болниците “Стара планина” получи одобрение и на 17 ноември 2010г. в болницата в Ловеч и на 18 ноември в болницата в Габрово ще се проведат информационни срещи за представяне на проекта “Медицинска европейска мобилност”.


Той се реализира с финансовата подкрепа на европейската програма “Обучение през целия живот”, включва двуседмична практика в болнични заведения в гр. Лимасол, Кипър и е подчинен на следните приоритети на програмата: първо, да подкрепи участниците в обучението, в усвояването и използването на знания, умения и квалификации за улесняване на персоналното развитие, пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда; второ, да подобри качеството и да повиши нивото на сътрудничество между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията, социалните партньори и други подобни организации в Европа.

Проектът обхваща практика на 10 лекари – специалисти от болнични заведения, членове на РСБ „Стара планина” в периода 01 – 15 май 2011г. Кандидатите трябва да отговарят на определени критерии, вкл.  отлично владеене на английски език, което ще бъде доказано с полагане на изпит. С всеки одобрен участник в практиката ще бъде сключен индивидуален договор, с ясно дефинирани ангажименти, съобщи изпълнителният директор на РСБ "Стара планина" Нина Мускурова.

Коментари