Публикация

Колхицин като превенция на усложнения при COVID-19 - ново проучване

Колхицин като превенция на усложнения при COVID-19 - ново проучване

Ново проучване потвърждава ползата от колхицин за предотвратяване на усложнения от COVID-19. Като противовъзпалително лекарство той може да се прилага за лечение при пациенти, изложени на риск от усложнения. Това е основното заключение на ново проучване под името COLCORONA, което бе публикувано в края на май 2021 г. в престижното научно издание The Lancet Respiratory Medicine. Става дума за рандомизирано, двойно-сляпо, адаптивно, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване. 

 

COLCORONA е проведено в Канада, САЩ, Европа, Южна Америка и Южна Африка

 

Проучването включва 4488 лекувани амбулаторно пациенти на възраст над 40 г. с COVID-19 по време на включването, които имат поне един идентифициран рисков фактор за усложнения на COVID-19 (напр. диабет, хипертония, респираторно заболяване, затлъстяване). Пациентите са разделени на случаен принцип в две групи - едната получава колхицин (0,5 mg два пъти дневно в продължение на три дни и веднъж дневно след това), а другата - плацебо в продължение на 30 дни.

 

До постигането на колективен имунитет остава търсенето на терапии, които да предотвратят усложненията от COVID-19 или поне да намалят риска от тях. Според експертите колхицинът показал по време на проучването, че може да се използва именно с такава цел при някои пациенти с COVID-19, казва проф. Жан-Клод Тардиф, директор, Изследователски център към Университета на Монреал (Montreal Heart Institute). Проф. Тардиф е и ръководител на проучването COLCORONA.

 

Колхицинът е евтино и лесно достъпно противовъзпалително лекарство

 

Досега се  е предписвал перорално за лечение на подагра, фамилна средиземноморска треска и перикардит. Проучването COLCORONA оценява потенциала на колхицин за намаляване на риска от усложнения, свързани с COVID-19, при амбулаторни пациенти на възраст над 40 г. с поне един рисков фактор за прогресиране на заболяването.

Основната цел на проучването е да се оцени ефикасността на колхицин за предотвратяване на смърт или хоспитализация (първична крайна точка) при пациенти с COVID-19. От наблюдаваните 4 488 пациенти, включително тези без PCR-потвърдена диагноза, смърт или хоспитализация са регистрирани при 4,7% от пациентите в групата на колхицин, а в групата на плацебо процентът е  и 5,8, което е статистически значим резултат.

 

За 4159 пациенти с PCR-базирана диагноза COVID-19 първичната крайна точка се наблюдава при 4,6% от пациентите в групата на колхицин и 6,0% от пациентите в групата на плацебо, което е статистически значим резултат. Сериозни нежелани събития са съобщени при 4,9% от пациентите в групата на колхицин и 6,3% от тези в групата на плацебо.

 

"Проучването COLCORONA разширява познанията ни за ролята на оралните, евтини и широко достъпни лекарства като колхицин за ранна терапия с цел предотвратяване на сериозни усложнения на COVID-19. Резултатите от него могат да помогнат на лекарите и техните пациенти да вземат информирани решения за лечение”, коментира Ив Розенберг, доктор по медицина, лекар, ръководител на Направлението за атеротромбоза и коронарна артерия към Националния институт за сърце, белите дробове и кръвта, част от Националния здравен институт на САЩ (United States National Institutes of Health).

 

Публикацията за проучването може да видите тук >>>

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00222-8/fulltext

 

Редактор Илияна Ангелова

 

Коментари