Публикация

МЗ предлага повече болници да могат да обучават специализанти

МЗ предлага повече болници да могат да обучават специализанти

Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.


Целта на промените

 

е да бъдат създадени условия повече болници да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти, изтъкват от ведомството.


Лечебните заведения ще имат по-голяма ангажираност към обучението им. В проекта е предвидено изискване за договореност на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение (ЛЗ) с друга база за обучение за модулите и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе.


С измененията ще се облекчи и процесът по извършване на проверка на съответствието на ЛЗ с критериите и условията на наредбата, включително избягване на допълнителното финансово натоварване на кандидатстващото лечебно заведение, свързано със заплащане на командировъчни разходи на експертната комисия.
В проекта на Наредба се предлага и оптимизация на изискванията към лицата, които могат да бъдат включвани в експертните комисии за проверка на съответствието.


В момента лечебните заведения имат право да обучават студенти и/или специализанти, само ако са получили одобрение от министъра на здравеопазването. Регламентирани са голям брой индикатори за изпълнение на критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може да се осъществява обучението, като голяма част от индикаторите не са пряко свързани с провеждането на обучение.


С проекта на наредбата и мотивите към нея можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

проект.pdf
мотиви.pdf

Коментари

За да има обучение в дадена болница, трябва да е налице необходимият персонал, който да притежава квалификация и умения за обучение (не просто 5 години стаж), специализирана апаратура, да има разнообразни клинични случаи и доказана добра медицинска практика.  Не е възможно обучението във всички болници, които (и защото) изпитват нужда от кадри. В повечето случаи специализантите се използват за попълване на щата, а обучението остава на заден план и май в повечето случаи е самообучение. Да научиш някого как не трябва да се правят нещата само мултиплицира грешките в системата.