Публикация

Световен ден за борба с невроендокринните тумори

За първи път в у нас се отбелязва Световният ден за борба с нервоендокринните тумори. Старт на кампанията бе даден в София последователно във ВМА и в Специализираната болница за активно лечение по онкология.


Бяха раздадени информационни материали и Книга на пациента, както и символите на инициативата - значка и гривна с принт на зебра. И на двете места доброволците от АПОЗ събираха подписи в подкрепа на инициативата за по-широка разгласа на проблема.

Невроендокринните тумори се диагностицират трудно и често късно поради неясните симптоми на заболяването и заради способността на тумора да се „маскира“ и да прилича на редица други заболявания. Това може да доведе до фатално забавяне на диагнозата, понякога с години.

Важността на проблема стана повод Световната Пациентска Организация по невроендокринни тумори да обяви 10 ноември като Ден за борба с невроендокринните тумори  (НЕТ) в световен мащаб.

Председателят на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания -АПОЗ г-жа Жени Адърска заяви, че кампанията е предимно образователна  и цели да обърне внимание на обществото върху това рядко заболяване. Към АПОЗ е създадена специална група за пациентите с НЕТ, в която те могат да получават необходимата им информация и съвети.

Невроендокринните тумори (НЕТ) е събирателно понятие за група от необичайни и често пъти бавно развиващи се видове рак в ендокринната система на човека. Те се срещат най-често в белия дроб или храносмилателната система, но могат да се развият и в други части на тялото като задстомашната жлеза, яйчниците, тестисите и други.

Логото на кампанията „Трябва да знаеш, за го познаеш” е избрано заради популярността на израза „Когато чуеш тропот на копита, не предполагай задължително, че това е кон, защото може да се окаже зебра”. Ето защо зебрата е символ на рядко срещаното заболяване и трудността при диагностицирането. Пациентът трябва да дава на лекаря си максимално подробна информация за симптомите, защото самите лекари често са заблудени от признаците на болестта, обясни председателят на АПОЗ г-жа Жени Адърска.

Необходимо е в България да се осигури гъвкав механизъм за диагностициране, за да се осигури и качествено лечение. Статистиката сочи, че 90 % от пациентите с НЕТ са неправилно диагностицирани и по тази причина те търсят и второ мнение.

Глобалната Програма НЕТ Алианс е създадена от швейцарската фармацевтична компания „Новартис” с цел да подпомогне пациентите, страдащи от тези рядко срещани тумори, както и да съдейства на лекарите и здравните институции в овладяването на това заболяване.

В България има мрежа от експерти, които диагностицират и прилагат необходимата терапия по райони на пациентите с невроендокринни тумори /НЕТ/. В нея се включват онколози, патолози, хирурзи, гастроентеролози, които непрекъснато работят в координация за по-ранна диагноза и по-качествено лечение на този рядък вид тумор.

" }-->

Коментари