Публикация

Искаме промени, отразяващи нивото ни на образование, заявиха помощник-фармацевтите

Искаме промени, отразяващи нивото ни на образование, заявиха помощник-фармацевтите

 Станислав Златков е главен секретар на Българската асоциация на помощник-фармацевтите /БАПФ/ от 2019г. Завършил е с отличие Медицински колеж ''Й. Филаретова", а по време на следването си има представени три научни доклада. Пом.фарм. Златков е участвал в множество конференции и симпозиуми.

 

Г-н Златков, публикуван е проект за изменение на наредбата, която определя дейността, която помощник – фармацевтите могат да извършват самостоятелно и под контрол. Каква е Вашата позиция относно промените?

- Очаквахме Наредба №1/2011 се изготвя много по-рано. Предложенията на БАПФ сме представили в МЗ на 26.02.2020г. В  публикувания Проект за изменение и допълнение  на Наредба № 1/2011г. в сайта на МЗ  текстовете не са изцяло съобразени нашите предложение, а и с базовото ни обучение в Медицинските колежи, което се контролира от НАОА и „Правилата за добра фармацевтична практика на помощник фармацевта“, одобрени от Изпълнителна агенция  „Медицински  надзор“ към Министерството на здравеопазването /МЗ/.

 

Какво смятате да предприемете във връзка с конкретната наредба?

- В посочения срок до 25.07.2021 г. ще внесем своето официално становище. От БАПФ считаме, че Наредбата трябва да  отразява компетенциите ни получени след 3- годишно обучение по акредитира учебен план, а също и да не противоречи на ЗЛПХМ, където законодателят дава право на помощник-фармацевтите да упражняват самостоятелно дейност при отпускане на лекарствени средства без лекарско предписание в малки населени места и дрогерии.

 

На корекция подлежи  разписаното „отпускане на хранителни добавки“ да се извършва под контрол на магистър-фармацевт.

 

Това според нас е истинско недоразумение , при положение, че към този момент хранителните добавки се отпускат в хранителни магазини от нефармацевти. За тези несъответствия предстои да внесем становище в Министерството на здравеопазването.

 

През юни се състоя Първата конференция на помощник-фармацевтите. Кои са основните теми, които бяха на фокус на събитието? Успяхте ли да реализирате всичко планирано?

- Събитието се проведе на 5 юни тази година в парк-хотел „Москва“ гр.София под мотото: „Съсловната организация гарант за качествена фармацевтична грижа“.

Планирахме няколко акцента на конференцията- научна част, където поканихме лектори- изявени имена в медицината и фармацията. Важен елемент беше и участието на наши партньори като изложители на фармацевтични продукти, с които колегите-участници се запознаха.

 

И естествено на като на празник имаше и награди, като тази година поради обстоятелствата съчетахме присъждането на отличията за 2019 и 2020 година.Приз за Регионална колегия на 2019 получиха колегите от РК Ямбол, а за 2020 РК Габрово.

Почетен знак за цялостен принос към съсловния живот и издигане на професионалния авторитет на помощник-фармацевтите получи Силвия Сандева от РК Кюстендил.

Връчихме приз на магистър-фармацевт Пепа Николчова за „Дългогодишно сътрудничество и цялостен  принос към  подготовката и  обучението на помощник-фармацевтите в България.“

 

Предвиждате ли други научни форуми до края на годината?

- Следдипломното и продължаващо обучение е приоритет за нашата асоциация.Това е начин за повишаване  на знания след базовото ни обучение в Медицинските колежи.

 

Планираме семинар през септември, но според наложените мерки за сигурност заради Ковид -19 ще го проведем присъствено, хибридно или изцяло онлайн.

 

Освен това участваме в организирани обучителни конференции на наши партньори и тези обучения също се акредитират от БАПФ.

 

Какви задачи имат да разрешават помощник-фармацевтите в България и в каква посока да развиват своята работа?

-Помощник –фармацевтите са фармацевтични специалисти с висше образование. Високото ниво на преподаване и дисциплините, по които се подготвят и три годишно обучение в Медицинските колежи не е отразено подобаващо в нормативната уредба.

Това е един проблем, който институциите трябва да решат. Защото законодателството, свързано с правомощията ни, много дълги години изостава пред полученото акредитирано и гарантирано обучение на помощник-фармацевтите.

Отделно от това предстои въвеждане на Квалификационна рамка на професията, съставена от квалификационни нива. Този процес е в пряка връзка с надграждане на знания е и е свързан с натрупания опит на колегите.

 

Коментари