Публикация

Докато се борим с пандемията от COVID-19, 1,3 млн. европейци загубиха битката с рака през 2020 г.

Докато се борим с пандемията от COVID-19, 1,3 млн. европейци загубиха битката с рака през 2020 г.

През 2020 г., докато всички ние се борихме срещу пандемията от COVID-19, много от нас водиха мълчалива битка. Битката срещу рака. През 2020 г. загубихме 1,3 милиона европейци в резултат на тази болест. И за жалост броят на случаите се увеличават. Затова стартираме европейския план за борба с рака. Борбата на тези, които се борят с раково заболяване, е и нашата битка в Европа.

 

 

Това заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, при представянето на новия европейски план за борба с рака в началото на февруари. Тя определи това за първостепенен приоритет в областта на здравето и уточни, че ЕС въвежда нов подход към профилактиката, лечението и грижата за онкоболните.

 

Планът обхваща целия цикъл на болестта - от профилактиката до качеството на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора, като вниманието е насочено към действия, при които приносът на ЕС може да има най-голяма добавена стойност. Европейският план за борба с рака ще бъде подкрепен от действия в различни области на политиката - заетост, образование, социална политика и равенство, маркетинг, селско стопанство, енергетика, околна среда и климат, транспорт, политика на сближаване и данъчното облагане. За целта са предвидени 4 млрд. евро.

 

Ключови области на действие

 

  • Профилактика чрез действия, насочени към ключови рискови фактори като тютюнопушенето (за да се гарантира, че до 2040 г. по-малко от 5% от населението ще употребява тютюн), вредната консумация на алкохол, замърсяването на околната среда и опасните вещества. Ще се насърчат здравословното хранене и физическата активност. За да бъдат предотвратени ракови заболявания, причинени от инфекции, в плана за борба с рака се определя цел до 2030 г. най-малко 90% от целевата група от момичета в ЕС да бъдат ваксинирани, както и да се увеличи значително ваксинацията сред момчетата.
  • Ранно откриване на рак чрез подобряване на достъпа и качеството на диагностиката и оказване на подкрепа на държавите членки да гарантират, че до 2025 г. 90% от населението на ЕС, което отговаря на условията за скрининг за рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на дебелото черво, ще получи възможност за извършване на скрининг. В подкрепа на действията в тази област ще бъде предложена нова подпомагана от ЕС схема за онкологичен скрининг.
  • Диагностика и лечение чрез осигуряване на по-добре интегрирани и всеобхватни грижи при ракови заболявания и преодоляване на неравноправния достъп до качествени грижи и лекарства. До 2030 г. 90% от отговарящите на условията пациенти следва да имат достъп до национални всеобхватни центрове за борба с рака, свързани чрез нова мрежа на ЕС. До края на 2021 г. ще бъде стартирана нова инициатива „Диагностика и лечение на рак за всички“, която ще спомогне за по-добър достъп до иновативна диагностика и лечение на ракови заболявания, а Европейската инициатива за разбиране на онкологичните заболявания (UNCAN.eu) ще спомогне за идентифицирането на хората, изложени на висок риск от често срещани ракови заболявания.
  • Подобряване на качеството на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора, включително рехабилитация, потенциален рецидив на тумори, метастатично заболяване и мерки в подкрепа на социалната интеграция и реинтеграцията на работното място. Ще бъде стартирана Инициатива за по-добър живот на страдащите от рак пациенти, която ще бъде насочена към последващите грижи.

 

 

За да се подкрепят новите технологии, научните изследвания и иновациите, ще бъде създаден нов Център за знания относно рака, който да улесни координирането на свързаните с рака научни и технически инициативи на равнището на ЕС. Планира се Европейска инициатива за образна диагностика на онкологични заболявания, за да се подпомогне разработването на нови компютърни инструменти за подобряване на персонализираната медицина и иновативните решения.

 

Ще стартира и Инициатива за подпомагане на децата, страдащи от рак, с която да се гарантира, че децата имат достъп до бързо и оптимално откриване, диагностициране, лечение и грижи. С цел да се установят тенденциите, различията и неравенствата между държавите членки и регионите, през 2021 г. ще бъде създаден Регистър за неравенствата по отношение на раковите заболявания.

 

 

 

Източници: EU Beating Cancer Plan

 

Document Number BG-NON-00227, EXP. 07/2023

 

Коментари