Публикация

Есоnomist: Липсата на Национален план за контрол на рака в България е причина за късно диагностициране и ограничен достъп до лечение

Есоnomist: Липсата на Национален план за контрол на рака в България е причина за късно диагностициране и ограничен достъп до лечение

Липсата на Национален план за контрол на рака в България е причина за слабости в управлението на заболяването, констатира обширно проучване на онкологичната среда в Европа на Еconomist Intelligence Unite от 2020 г. Според документа те са свързани с късно диагностициране и органичен достъп до лечение.

 

 

В него се препоръчва страната ни да разработи и имплементира в практиката такъв базов документ, много по-мащабен и целенасочен от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020). Според експертите, оценили онкологичната среда у нас,

 

планът трябва да съдържа мерки за превенция, скрининг и ранно диагностициране, подобряване на лечението, финансиране

 

Втората препоръка е участие в скринингови анализи, свързани особено с рака на белия дроб, които да позволят на България за прецени доколко скринингът е подходящ за нейното население.

 

Пациентските организации са специален фокус. Според европейските експерти те трябва да се включат в националното оценяване на заболеваемостта и политиките като гаранция за постигане на консенсус. Констатацията е, че в България например няма пациентска организация за болните с рак на белия дроб и пациентите не са представени в развитието на клиничните ръководства.

 

Документът препоръчва и пълноценно функциониращ национален раков регистър, който да осигурява в реално време надеждна база данни.

 

Тези проблеми пречат да се почувства ефектът от множеството мерки за ограничаване на тютюнопушенето, на електронните цигари, на рекламите на тютюнопушене и напредъка в диагностиката и лечението.

 

 

 

Източници: EIU Country Profile Bulgaria

 

Document number BG -NON -00225, EXP 07/2023

Коментари