Публикация

Илхан Кючюк: Важно е политическото внимание и воля да се насочат към план за контрол на рака

Илхан Кючюк: Важно е политическото внимание и воля да се насочат към план за контрол на рака

Европа предоставя безпрецедентни възможности за България за решителни действия, категоричен е евродепутатът

 

 

Г-н Кючюк, в началото на февруари председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че борбата с рака става първостепенен приоритет в европейското здравеопазване, защото докато се води битката с COVID, 1,3 млн. европейци са загубили битката с рака през 2020 г. Защо Европа все още не може да се справи с това предизвикателство?

 

Това е многопластов проблем, с който се сблъсква всяка отделна държава в ЕС. Болестта дълготрайно се задържа като основен виновник за смъртта на голям брой европейци всяка година. Ракът е една от водещите причини за смърт, въпреки че Европа представлява само 10% от световното население, при нас са една четвърт от случаите на рак в света. Важно е да се насочи политическото внимание и воля в полагане на основите на план за контрол на рака, който ефективно да се бори с тази тиха пандемия.

 

ЕС тръгна с нов комплексен подход към заболяването – от превенция до качеството на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора. Вниманието е насочено към действия, при които приносът на ЕС може да има най-голяма добавена стойност. Защо е важна тази промяна? 

 

Болестта засяга изключително голям брой хора, на практика почти всеки човек е пряко или косвено засегнат или свидетел на битката с онкологични заболявания. Ракът, освен че преобръща живота на болните и техните близки, също така е и основна причина за големи разходи на здравните системи. Затова е важно ЕС и Европейската комисия да подпомагат в превенцията и борбата с рака с пълната сила на своите възможности. За съжаление, за разлика от повечето европейски държави, които включиха финансирането на раковите си планове в Плана за възстановяване и устойчивост,

 

България не отрази приоритетно лечението на онкозаболявания

 

Това ще ни лиши от допълнителна модернизация, дигитализация и цялостна трансформация в тази сфера.

 

Как другите европейски държави водят тази битка? Известно е, че вече много от тях имат национални планове и синхронизирани политики. Има ли държава, от която можем да вземем добър пример, или трябва да вървим по собствен път?

 

България е прецедент, що се отнася до държава от ЕС, тъй като все още не е фокусирала усилията си. Понастоящем не се прилага план за борба с раковите заболявания, не съществуват дори регистри на пациентите, налице са ограничения при плащането за онкологични терапии, а страната ни има едно от най-високите нива на заболеваемост и смъртност от рак. Разбира се, добре е да се черпи от опита на други партньори, които имат натрупан опит, но е важно

 

да се обърне внимание и на спецификите в нашата здравна система, когато се изработва такъв план

 

за контрол и превенция на рака.

 

Каква е оценката Ви за организацията на онколечението в България? Кои са основните слабости?

 

От опита и взаимодействията ми с здравни експерти,

 

основно препятствие е липсата на актуален и ефективно работещ раков регистър

 

като предпоставка за проследяване на пътя на пациента. Нещо повече, не мисля, че се обръща достатъчно внимание на проблема, който като че ли е неприятна тема за нашето общество. Докато не се вземат конкретни стъпки в посока подобряване на превенцията и лечението на тези заболявания, които са стратегически проблем, не може да има трайно подобряване на сивата статистика на България по отношение на раковите заболявания.

 

Защо българските граждани все още имат усещането, че нямат достъп до качествено лечение и нови терапии?

 

България полага усилия за съкращаване на пътя на модерните терапии до пациента и в това отношение има известен напредък. Онкологичните терапии са известни с високата си стойност, като те са основен проблем за здравния бюджет в страната. Ако се обърне

 

нужното внимание на фактора „добавена стойност“ в иновативните терапии,

 

които в дългосрочен план са по-добри не само за пациента, но и за бюджета на нашите институции, мисля, че нашите съграждани биха били по-спокойни за тях и техните близки.

 

Каква е оценката Ви за колаборацията между управляващи, здравни институции, пациентски организации, медицинската гилдия, фармацевтичната индустрия?

 

Във всяка здравна система

 

диалогът между институции, пациенти и индустрия е от основно значение

 

По този начин всяка заинтересована страна ще разбира нуждите и трудностите пред пациентите и ефективно ще работи върху предоставяне на най-добри решения.

 

 

За Национален раков план се е говорило неведнъж у нас през последните години, но все още нямаме такъв документ. Каква според Вас е причината и какви са рисковете от това?

 

 

Точно така, затова и в началото на тази година изпратих питане до Европейската комисия, с искане да призове настоятелно българското правителство да приложи политиките на ЕС за борба с раковите заболявания и да разработи национален план за борба с раковите заболявания, в съответствие със здравната стратегия за периода 2021—2030 г. Представете си само изоставянето ни от останалите европейски държави. На 3 февруари 2021 г. беше приет Европейският план за борба с рака, който предоставя безпрецедентни възможности за подпомагане на държавите членки, включително България, да предприемат по-решителни действия за борба с рака. Планът съдържа

 

амбициозна цел за премахване на инфекциите с човешки папилома вирус чрез ваксиниране до 2030 г. на поне 90% от целевата популация от момичета

 

С плана също така до 2025 г. ще се създаде мрежа на ЕС, свързваща признати национални всеобхватни центрове за ракови заболявания във всяка държава членка, като тази мрежа ще осигури ползи и за националните центрове за ракови заболявания в България. Това трансгранично сътрудничество би трябвало да подобри достъпа на пациентите до висококачествена диагностика и грижи, както и до най-новите иновативни лечения, а и ще спомогне за внедряването на национално равнище на диагностика и лечение с доказано качество, включително обучение, научни изследвания и клинични изпитвания в целия ЕС.

 

Ако сега обществената енергия надделее и се стигне до такова решение, кои трябва да са най-важните елементи на този план според Вас?

 

Актуален работещ раков регистър, който да подпомага проследяемостта на пътя на пациента, фокусиране върху осведомеността на хората и приоритизиране на превенцията и ранната диагностика, както и улесняване на навременния достъп до ефективни модерни терапии с добавена стойност за пациентите.

 

 

 

Източници: EU Beating Cancer Plan Globocan Global Cancer Statistics

 

 

Document Number BG -NON -00226 EXP 07/2023

 

Коментари